Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
39اشتباه رایج در گرامر زبان انگلیسی
38موضوعات مختلف Different Topics
37حذف به قرینه Ellipsis Substitution
36اجازه الزام اجبار Permission Obligation Necessity
35قیود نشانگر احتمالات Distancing
34اسامی Nouns
33نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
32نشانه های کلام رابط ها Connectors
31مقایسه Comparison
30افعال حسی verbs of senses
29افعال کمکی Auxiliary verbs
28بيان عادات Used to
27جملات سوالی Questions
26دوره زمان های گذشته
25نقل قول Reported Speech
24ضمایر Pronouns
23جملات مجهول Passive
22بیان حرکت Expressing Movements
21جملات شرطی Conditional Sentences
20مشخص کننده های زمان time sequencer
19عبارات موصولی
18دوره زمان های حال گذشته و آینده
17اشکال مختلف زمان آینده be going to
16ادامه زمانهای گذشته
15حال کامل یا گذشته ساده Present Perfect or Simple Past
14زمان حال کامل Present Perfect
13حروف تعريف Articles
12 اسم مصدر Gerund
11مصدر Infinitive
10قیدها Adverbs
9 کلمات بیانگر کمیت Quantifiers
8ترکیب Be going to
7صفات تفضیلی Comparative Adjectives
6اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
5گذشته ساده Simple Past
4ضمایر مفعولی Subject Pronoun
3حال استمراری Present Continuous
2فعل کمکی can can't و حال استمراری
1Whose مالکیت، حروف اضافه و قید تکرار

حال کامل یا گذشته ساده؟ 

Present Perfect or Simple Past

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

A:    have you been to Luigi's?
B:    yes, I have.

A:    when did you go there?
B:    I went last weekend.

A:    who did you go with?
B:    I went with some people from work.

I've been to New York twice. I went to visit my sister- she's married to an American

 
•    اغلب از حال کامل برای این استفاده می کنیم که یا خودمان بگوییم یا ازکسی بپرسیم که کاری چه زمانی برای اولین بار در گذشته انجام شده است. در مورد زمان دقیق آن صحبت نمی شود:

Have you been to Luigi's? 

I have been to New York twice.

•    سپس برای گفتن یا سوال کردن در باره جزئیات، از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم:

When did you go there?

I went to visit my sister.

•    به همراه when و عبارات زمان گذشته مثل yesterday, last week از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم و از حال کامل استفاده نمی کنیم:


When did you see it?     NOT      When have you seen it?

I saw it last week.         NOT       I've seen it last week.

been or gone? 

I've been to Brazil.
My sister's gone to Brazil to study Portuguese.

 

•    been و gone معانی متفاوتی دارند. been قسمت سوم فعل be و gone قسمت سوم فعل go  است. 

•    در زمان حال کامل برای بیان این که شخصی از مکانی دیدن کرده است، از been to استفاده می کنیم (Not gone to or been in).

I've been to the US three times. Have you been to the new Vietnamese restaurant on George Street?

•    ازgone to  زمانی استفاده می کنیم که کسی به جائی رفته است و هنوز هم در آن مکان است:

My parents have gone to the US for their vacation. They don’t come back until Saturday.

•    جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

Nick has been to Paris = He visited Paris and came back at some time in the past. 
Nick has gone to Paris = he went to Paris, and he is in Paris now. 

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

حال کامل یا گذشته ساده

Have you ever been to a costume party?
She's seen that movie twice.
I've never met Nina's husband.

 

•    اغلب از حال کامل برای صحبت در باره تجربیات گذشتهای که در زندگی داشته ایم استفاده میکنیم، هنگامی که نخواهیم به زمان دقیقی اشاره داشته باشیم.

been and gone

حال کامل افعال be و go را با هم مقایسه کنید:

Mike has been to Paris. = he went to Paris and came back.
Mike has gone to Paris. = he's in Paris now. 

 

حال کامل یا گذشته ساده؟

A: Have you ever been to Mexico?
B: Yes, I have.

A: When did you go there?
B: I went last year.

A: Have you seen his new movie?
B: Yes, I have.

A: What did you think of it?
B: I loved it. 

•    مکالمات اغلب با حال کامل شروع میشوند (با یک سوال کلی) و سپس برای پرسیدن یا ارائه جزئیات خاص، به گذشته ساده تبدیل میشوند، مثل .when, what, where, who with, etc

 

حال کامل یا گذشته ساده؟

1.

A: How long was Bob Marley a musician?
B: He was a musician for twenty years.
A: How many Grammys did he win?
B: He didn't win any.

2. 

A: How long has Ziggy Marley been a musician?
B: He's been a musician since he was ten.
A: How many Grammys has he won?
B: He's won four.

 

1.    از گذشته ساده برای این استفاده می کنیم که در مورد مدت زمان تمام شده ای در گذشته، صحبت کنیم. 

2.    از حال کامل برای صحبت در باره مدت زمانی استفاده می کنیم که در گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد. 

3.    در جملات زیر، گذشته ساده و حال کامل را با هم مقایسه کنید:


Jack was married for ten years. = Jack is not married now. He's divorced or dead. 

Jack has been married for ten years. = jack is married now.

ترجمه شده از 2 American-English File Student Book

حال کامل و گذشته ساده

Present perfect: have/ has+ past participle (worked, seen, etc.) 

1. Past experiences
I've been to Miami but I haven't been to Tampa.
Have you ever lost your credit card?
Sally has never met Bill's ex-wife.

2. With yet and already (for emphasis)
I've already seen this movie twice. Can't we watch another one?
My brother hasn't found a job yet. He's still looking. 
Have you finished your homework yet? No, not yet. 

 

1.    از حال کامل برای بیان تجربیات گذشته استفاده میکنیم، هنگامی که به زمان دقیق آنها اشاره نمیکنیم. 

•    وقتی میخواهیم از تجربیات گدشته صحبت یا سوال کنیم، اغلب از ever و never استفاده میکنیم. آنها را قبل از فعل اصلی به کار میبریم. 

2.    در American English حال کامل و گذشته ساده را با yet و already به کار میبریم.

•    Already درجملات مثبت به کار برده میشود و قبل از فعل اصلی قرار میگیرد.

•    Yet در جملات منفی و سوالی به کار برده میشود و در انتهای عبارت قرار میگیرد. 

•    برای دیدن قسمت سوم افعال بی قاعده میتوانید به صفحه 165 مراجعه کنید. 
 

Simple past (worked, stopped, went, had, etc.)

They got married last year.
What time did you wake up this morning?
I didn't have time to do my homework.  

 •    از زمان گذشته ساده برای بیان کارهایی که در گذشته تمام شدهاند استفاده میکنیم. 

I've been to Miami twice. 
(= in my life up to now)
I went there in 1998 and 2002.
(= on two specific occasions)

•    از زمان گذشته ساده( نه زمان حال کامل ) برای سوال یا صحبت در باره کارهایی که در گذشته تمام شده اند استفاده می شود و در آن یا به زمان انجام کار اشاره می شود یا زمان انجام کار معلوم است. اغلب از عبارات زمانی گذشته استفاده می شود مثل .yesterday, last week, etc.

ترجمه شده از 3 American-English File Student Book

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 4.04 از 25 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۰/۱ 12/22/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/حال-کامل-یا-گذشته-ساده-Present-Perfect-or-Simple-Past

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه ها:


نیلوفر [1400/02/29]

واقعا ممنونم ازتون خیلی عاللللی توضیح دادید، بباخره برام جا افتاد
پاسخ:

سلام و ممنون از همراهى شما
لطفأ بفرماييد موارد مورد نياز شما براى پيشرفت در زبان آموزى چيست تا بتوانيم موارد بيشترى را براى شما در اينجا قرار دهيم.


                                                                        با تشكر
                                                  گروه مشاورين مدرسه زبان خزائلى


دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture