Loading...

ورود زبان آموزان به کلاسهای آنلاین


راهنما: زبان آموزان عزیز برای دریافت اطلاعات ورود به کلاس آنلاین خود از شماره فراگیر یازده رقمی که در کارنامه و یا برگه ثبت نام درج شده است، استفاده کنید. این کد برای هر زبان آموز منحصر به فرد است.

شماره فراگیر:

کد زیر را وارد کنید:
تصویر امنیتی
Sofia Software

Copyright 2019 Khazaelischool | All Rights Reserved.

Location 119, 12 eastern St., Rajaeeshahr, Karaj, Alborz, Iran (Gohardasht branch).

Powered by Sofia Software.

Follow us on Social Media

School Phones
026 34401060
026 34401065