Loading...

اردوی تابستان مدرسه زبان خزائلی


اردوی تابستان مدرسه زبان خزائلی مشابه برنامه Erasmus Student است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار می شود. این برنامه شامل انجام فعالیت های تفریحی و آموزشی است که باعث تقویت مهارتهای زبانی زبان آموزان می شود.

با توجه به بیشتر بودن زمان اوقات فراغت زبان آموزان در تابستان، زمانبندی این اردو ۳ روز در هفته (پسران روزهای زوج و دختران روزهای فرد) از ساعت ۹ الی ۱۳ خواهد بود. اردوی تابستان مدرسه خزائلی شامل ساعاتی آموزش، بازی و سرگرمی به صورت درون مجموعه ای است و زبان آموزان ساعاتی را به فعالیت های زبانی از طریق شادی و سرگرمی خارج از موسسه خواهند داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صورت حضوری به مدرسه زبان خزائلی مراجعه نمایید.

Sofia Software

Copyright 2019 Khazaelischool | All Rights Reserved.

Location 119, 12 eastern St., Rajaeeshahr, Karaj, Alborz, Iran (Gohardasht branch).

Powered by Sofia Software.

Follow us on Social Media

School Phones
026 34401060
026 34401065