Loading...

دوره روش تدریس


 

دوره‌های TTC

این دوره برای مدرسین حرفه‌ای زبان انگلیسی و یا افرادی که به‌تازگی تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند مناسب است.

تعریف دوره

دوره TTC یا همان Teacher's Training Course  در بهترین آموزشگاه  تربیت مدرس TTC در کرج با بیش از چهار دهه تجربه،دوره مخصوص یادگیری چگونگی آموزش زبان به زبان آموزان است که مباحث متنوعی از آموزش زبان، روش های تدریس، روش های سنجش، خصووصیات زبان آموزان و مدسین، تهیه و تنظیم منابع درسی، روان شناسی زبان آموزی و تدریس زبان، طرح درس نویسی، تصحیح اشتباهات، مدیریت کلاس درس، رفتار متقابل، روش های انگیزشی و مهارت های شش گانه زبانی و ... را شامل می‌شود.

برنامه زمانبندی

با توجه به نیاز مدرسین به در نظر گرفتن وقت مناسب جهت شرکت در این دوره‌ها، برنامه‌ریزی آموزشی در این مقطع به دو صورت فشرده و عادی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که در دوره‌های فشرده، یک برنامه دو هفته‌ای به‌صورت هرروز صبح تا ظهر ارائه می‌شود که مناسب اشخاصی است که می‌توانند صبح‌ها در این دوره شرکت کنند. در حالت دوره عادی برنامه‌ریزی به‌صورت هفته‌ای یک روز در آخر هفته (معمولاً پنجشنبه‌ها) به‌صورت صبح تا عصر در نظر گرفته شده که ویژه اشخاصی است که در طول هفته امکان استفاده از دوره‌های صبح را ندارند.