Loading...
کتاب‌های پاکتس

کتاب‌های پاکتس (Pockets) :

به‌طور کلی سری کتاب‌های پاکتس (Pockets)، کتاب‌هایی هستند که به کودکان یادگیری زبان را به‌وسیله‌ی بازی و سرگرمی آموزش می‌دهند. رده‌ی سنی این کتاب‌ها از خردسالان 3 ساله تا کودکان 7 ساله می‌باشد. در سیستم آموزشی کتاب‌های(Pockets)، کتاب اصلی به همراه یک عدد سی دی و کتاب کار (Workbook) در اختیار زبان آموزان عزیزمان قرار می‌گیرند.

سری کتاب‌ها به شرح زیر است:

(Little Pockets (second edition

2 ترم

Littele Pockets

(Pockets 1 (second edition

3 ترم

Pockets1

(Pockets 2 (second edition

3 ترم

Pockets2

(Pockets 3 (second edition

3 ترم

Pockets3