Loading...

کتاب های Hey there!


نوجوان-تدریس-گرامر-واژگان-آموزشگاه

مجموعه کتاب‌های Hey there برای رده سنی نوجوانان در نظر گرفته‌شده است. این دوره در سه سطح تدریس می‌شود. استفاده از لغات جدید و ساختارهای دستوری (Grammar) در متون گوناگون و مکالمات باعث می‌شود تا دانش‌آموز به‌صورت کاربردی آن‌ها را فرابگیرد. مجموعه‌ی تمرین‌های پایان کتاب باعث می‌شود تا دانش‌آموز هر آنچه از آن درس فراگرفته، مرور و تثبیت نماید.