Loading...

کتاب های Hey there!


نوجوان-تدریس-گرامر-واژگان-آموزشگاه

مجموعه کتاب‌های Hey there برای رده سنی نوجوانان در نظر گرفته‌شده است. این دوره در سه سطح تدریس می‌شود. استفاده از لغات جدید و ساختارهای دستوری (Grammar) در متون گوناگون و مکالمات باعث می‌شود تا دانش‌آموز به‌صورت کاربردی آن‌ها را فرابگیرد. مجموعه‌ی تمرین‌های پایان کتاب باعث می‌شود تا دانش‌آموز هر آنچه از آن درس فراگرفته، مرور و تثبیت نماید.

 

پسورد فایل پسورد فایلهای فشرده: khazaelischool.com

کتاب:

لیست دانلود(رایگان):

Hey There! 1A

دانلود 1A (25 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(83 مگابایت)

Hey There! 1B

دانلود 1B (23 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(83 مگابایت)

Hey There! 2A

دانلود 2A (25 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(76 مگابایت)

Hey There! 2B

دانلود 2B (28 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(76 مگابایت)

Hey There! 3A

دانلود 3A (25 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(111 مگابایت)

Hey There! 3B

دانلود 3B (27 مگابایت)

دانلود فایل صوتی(111 مگابایت)