Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

مقالات


آموزشگاه زبان خزائلی جدیدترین مقالات علمی و معتبر در زمینه آموزشی – تربیتی، آموزش زبان دوم، روانشناسی کودک و نوجوان، مدرسان و والدین را در اختیار زبان‌آموزان گرامی قرار می‌دهد. کاربران سایت آموزشگاه زبان خزائلی پس از خواندن مقالات می‌توانند نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و با امتیازدهی به هر مقاله ما را در بهینه‌سازی موضوعات پرمخاطب یاری رسانند.

دسته:
زیر دسته:
نحوه تولید حروف بی صدا و صدادار

نحوه تولید حروف بی صدا و صدادار
تاریخ نشر: 1400/05/18

دولبی و انفجاری BILABIAL PLOSIVEلثوی و انفجاری ALVEOLAR PLOSIVE کامی و انفجاری VELAR PLOSIVE لبی دندانی و سایشی (LABIODENTAL FRICATIVES) لثوی و سایشی ALVEOLAR FRICATIVES دندانی و سایشی DENTAL FRICATIVE کامی لثوی و سایشی PLATO-ALVEOLAR AFFRICATES پهلویی LATERAL تقریب APPROXIMANTS حروف بی‌صدای خیشومی NASAL CONSONANTS
مطالعه این مقاله
الفبای آوانگاری

الفبای آوانگاری
تاریخ نشر: 1400/05/17

manner of articulation شیوه‌ی تولید آواها place of articulation محل تولید آوا voiced and voiceless sounds آواهای واکدار و بی‌واک
مطالعه این مقاله
روش یادگیری کلمات جدید

روش یادگیری کلمات جدید
تاریخ نشر: 1400/04/06

بهترین روش یادگیری و آموزش زبان انگلیسی برای هر زبان‌آموز متفاوت است. راهکار‌هایی نظیر ارتباط حسی برقرار کردن، ایجاد درک از لغات، مرور، تکرار، شعرخوانی، و دسته‌بندی کردن لغات، کشیدن شبکه‌ی خورشیدی به روش‌های گوناگون و داستان‌خوانی پیشنهاد داده می‌شود.
مطالعه این مقاله
CEFR چارچوب اروپایی مشترک مرجع زبان ها

CEFR چارچوب اروپایی مشترک مرجع زبان ها
تاریخ نشر: 1400/03/25

در اینجا به معرفی سطوح زبان انگلیسی می پردازیم. در این طبقه‌بندی ۶ سطح A1, A2, B1, B2, C1 و C2 وجود دارد. هر یک از این سطوح نشانگر میزان تبهر و تسلط افراد در زبان مورد نظر است. زبان‌آموزان اولیه (A1, A2) زبان‌آموز مستقل (B1,B2) زبان‌آموز مسلط (C1, C2)
مطالعه این مقاله
استعاره اصطلاح ضرب المثل کلیشه

استعاره اصطلاح ضرب المثل کلیشه
تاریخ نشر: 1400/02/28

استعاره اصطلاح ضرب المثل کلیشه وقتی می‌خواهیم به‌طور دقیق از کلماتی استفاده کنیم که مفهوم را مستقیماً می‌رسانند، مکالمه‌مان خیلی جالب پیش نخواهد رفت؛ اما وقتی از کلمات (رنگارنگ!) بیشتری استفاده کنیم، همه‌چیز فوق‌العاده‌تر به نظر می‌رسد! گاهی ما چیزی را طوری توصیف می‌کنیم که گویا متصور می‌شویم در واقع چیز دیگری است
مطالعه این مقاله
واژه سازی و اصطلاحات لغوی

واژه سازی و اصطلاحات لغوی
تاریخ نشر: 1400/02/26

واژه سازی و اصطلاحات لغوی در Poor Hassan hadn’t slept a wink all night, خلاف sleep+ badly که همگام شدن و ترکیب کلمات به‌صورت Collocation را میسر ساخت، sleep a wink جزئی از Collocation ها نیست‌. بلکه، عضوی از Lexical phrases و با گویش بهتر، Lexical chunks است. در این نوع از عبارات، دو کلمه و یا بیشتر، به یکدیگر متصل شده
مطالعه این مقاله
کلمات چگونه شکل گرفته اند

کلمات چگونه شکل گرفته اند
تاریخ نشر: 1400/02/24

کلمات چگونه شکل گرفته اند ۱. Root word (این بخش شبیه به بن فعل است. بخش۴) که در واقع Happy است.  ۲. می‌توانیم Suffix (پسوند) ness- را به کلمه اضافه کنیم و (y را به ¡ تبدیل کنیم) تا صفت را به اسم تبدیل کنیم: Happiness. ۳. سپس Prefix (پیشوند) n- را به آن اضافه می‌کنیم تا کلمه را نفی کند. راه‌های متعددی برای بکار گرفتن
مطالعه این مقاله
معنی کلمات چیست

معنی کلمات چیست
تاریخ نشر: 1400/02/22

معنی کلمات چیست در متن مربوطه به ایرینا، کلمه Head معانی بسیار زیادی دارد. (ما به دو کلمه که قالب نوشتاری یکسان اما معانی متفاوتی دارند، Homonyms می‌گوییم. در Her head was throbbing، کلمه Head به بخشی از بدن برمی‌گردد. بخشی که توسط گردن به ما وصل است! در سومین جمله داستان، The new head، کلمه  Head به معنی مدیریت
مطالعه این مقاله
بعد اسم چه می آید

بعد اسم چه می آید
تاریخ نشر: 1400/02/18

بعد اسم چه می آید: در عبارت the small room at the end of the corridor (که در جمله اول داستان روبرتا بود) ما اسم room را با صفت قبل آن small و عبارت بعد از آن at the end of the corridor توصیف می‌کنیم. اسامی در داستان که عبارت‌اند از:Computer, laptop, work, switch, messages, homework, site, conversation
مطالعه این مقاله
تدریس عبارات اسمی

تدریس عبارات اسمی
تاریخ نشر: 1400/02/18

تدریس عبارات اسمی: می‌توانیم به زبان آموزان Elementary خود عکسی از یک سبد خرید را نشان دهیم. آن‌ها، اول باید کلمات را بر حسب قابل‌شمارش و یا غیرقابل‌شمارش بودن، به دو دسته تقسیم کرده و سپس این‌گونه از کلمات را به آن‌ها بدهیم: milk, sugar, bananas, juice, hamburger, etc.
مطالعه این مقاله
حروف معرفه Articles

حروف معرفه Articles
تاریخ نشر: 1400/02/14

حروف معرفه Articles اسامی بدون حروف معرفه: معمولاً از a زمانی که در حال صحبت کردن درباره کلیت هستیم، استفاده نمی‌کنیم، به‌جز موارد خاص. ما از a یا the وقتی به‌طور کلی درباره مفاهیم انتزاعی یا اسامی غیر قابل‌شمارش هستیم، استفاده نمی‌کنیم.
مطالعه این مقاله
معرفی صفات Introducing adjectives

معرفی صفات Introducing adjectives
تاریخ نشر: 1400/02/14

معرفی صفات Introducing adjectives صفت‌ها اسامی را تعریف می‌کنند. صفت‌های قابل مشاهده در مکالمه بین سم و هیرو عبارت بودند از: Better, careful, cheerful, delicious, first, good-looking, great, green, happy, hot, mad, late, Mexican, new, red, spicy, uncomfortable, well, world famous
مطالعه این مقاله
Introducing nouns

Introducing nouns
تاریخ نشر: 1400/01/27

Introducing nouns در داستان (مهمانی شام روبرتا و فرانسیسکو) کلمات: Roberta, dinner,things,sugar,milk,coffee,mail,postcard,letter conference, reply,email,meal,daughter همگی اسم Noun هستند؛ اما همه این‌ها (حتی مابقی اسامی در داستان) به‌طور یکسانی عمل نمی‌کنند. اسامی Roberta, Francisco, Rio و Sarah همگی یا Proper Noun
مطالعه این مقاله
Verb complementation

Verb complementation
تاریخ نشر: 1400/01/19

Verb complementation
مطالعه این مقاله
Multi_word phrasal verbs Teacher Knowledge

Multi_word phrasal verbs Teacher Knowledge
تاریخ نشر: 1400/01/17

Multi-word phrasal verbs Teacher Knowledge این نوع افعال، دارای یک حرف هستند که به فعل اصلی اضافه می‌شود.( می‌تواند قید، حرف اضافه و گاهی هر دو باشد). افعال چند بخشی phrasal verbs همان افعال چند کلمه‌ای هستند که معانی اصطلاحی دارند (بخش 21). (معانی کلی این نوع افعال به معنی تک به تک کلمات درون آن مربوط نیست)
مطالعه این مقاله
آموزشگاه آنلاین زبان در کرج

آموزشگاه آنلاین زبان در کرج
تاریخ نشر: 1399/09/08

همگام سازی فناوری با مهارت‌های آموزشی زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه آنلاین زبان به بهبود مهارت‌های شنیداری, نوشتاری و گفتاری زبان آموزان کمک زیادی می کند.
مطالعه این مقاله
کتاب مجیک تایم

کتاب مجیک تایم
تاریخ نشر: 1398/04/25

کتاب مجیک تایم از سری کتاب‌های مقدماتی دو سطحی است. این کتاب برای زبان‌آموزان از پایه مهدکودک تا اوایل ابتدایی که برای اولین بار زبان انگلیسی را فرا می‌گیرند در نظر گرفته شده است.
مطالعه این مقاله
استفاده از داستان های کودکان در کلاس زبان

استفاده از داستان های کودکان در کلاس زبان
تاریخ نشر: 1398/04/15

British Council در سایت آموزش زبان انگلیسی داستان‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید برای ایجاد انگیزه در فراگیران زبان، از آن‌ها استفاده کنید. استفاده از داستان برای آموزش زبان انگلیسی می‌تواند بسیار مفید باشد. داستان‌ها برای آموزش لغات، تمرین روخوانی، و پرورش خلاقیت زبان آموزان بسیار مفید هستند.
مطالعه این مقاله