Loading...

Reading and writing books


آکسفورد-دوره-کچاپ-گرامر-نوشتن-مهارت-خزائلی

سری کتاب‌های ریدینگ و رایتینگ (reading & writing) از انتشارات آکسفورد، آسان‌ترین و جذاب‌ترین کتاب‌های دوره‌های کچاپ هستند.

این کتاب‌ها شامل ۵ جلد است و در طول ۱۰ ترم تدریس می‌شود. هرکدام از این کتاب‌ها دارای متنی جذاب به همراه عکس و کلمات جدید و کلیدی آن متن است.

بعد از هر متن تمرین‌های مختلفی برای متن و کلمات جدید در نظر گرفته شده است.

همچنین قسمت دیگری از کتاب به مهارت نوشتن می‌پردازد؛ بعد از آموزش نکات کلیدی در نوشتن، تمرین‌های مختلف انشا نویسی در کتاب آمده است.

همان‌طور که از اسم کتاب پیداست، این دوره‌ها عمده تمرکز را بر روی مهارت خواندن و نوشتن دارند.

در خلال متن‌های هر درس نکات گرامری و دستوری جدید نیز آموزش داده شده است.

Sofia Software

Copyright 2019 Khazaelischool | All Rights Reserved.

Location 119, 12 eastern St., Rajaeeshahr, Karaj, Alborz, Iran (Gohardasht branch).

Powered by Sofia Software.

Follow us on Social Media

School Phones
026 34401060
026 34401065