Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

مخرج تولید صداها

Where sounds are made

sounds

(ویژه مدرسین)

Diagram

Last week Begoña put up a new picture in her Madrid classroom. It is a diagram of a human head and it shows all the different parts of the mouth. Begoña uses it to explain how to make different sounds in English – especially when they are different from the sounds that her students use in their own language (Spanish). Some students find the diagram useful, but others still have problems saying difficult sound.

 

 

language diagram

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: الهه اخوان

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

نحوه‌ی تولید حروف بی‌صدا

بگونا می‌خواهد بتواند چگونگی تولید صداها هنگامی که قسمت‌هایی از دهان و لب‌ها به هم می‌رسند و هوا از شش‌ها خارج می‌شود و در میان دهان و لب‌ها جریان پیدا کرده و از آن‌ها عبور می‌کند تا صداها تولید می‌شوند را نشان دهد. در زیر نحوه‌ی تولید انواع حروف بی‌صدا را آورده‌ایم:

•    /p/ و /b/ در کلماتی مانند top و bit حروف بی‌صدای دولبی و انفجاری(BILABIAL PLOSIVE) هستند. برای ایجاد این دو صدا، هر دو لب خود را می‌بندیم (به همین دلیل دو لبی (BILABIAL) نامیده می‌شوند)، سپس هوا از گلو خارج شده و لب‌ها را در یک انفجار کوچک از هم دور می‌کند (به همین دلیل انفجاری (PLOSIVE) نامیده می‌شوند).

•    /t/ و /d/ در کلماتی مانند tin و dog لثوی و انفجاری (ALVEOLAR PLOSIVE) هستند، زیرا زبان به شیارهای لثه (ALVEOLAR RIDGE) می‌چسبد تا وقتی که هوا آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

•    /k/ و /g/ در کلماتی مانند can’t و dog کامی و انفجاری (VELAR PLOSIVE) هستند، زیرا قسمت انتهایی زبان و نرم کام (SOFT PALATE) تا زمانی که هوا آن‌ها را از هم دور کند به هم چسبیده‌اند.

•    /f/ و /v/ در کلماتی مانند ferry و very لبی دندانی و سایشی (LABIODENTAL FRICATIVES) هستند. دندان‌های بالا لب پایینی را لمس می‌کنند (به همین دلیل به آن‌ها لبی دندانی (LABIODENTAL) گفته می‌شود) و هوا بین آن‌ها فشرده می‌شود؛ اما هیچ انفجاری وجود ندارد، صدا ناشی از اصطکاک هوا است (به همین دلیل آن‌ها را سایشی (FRICATIVE) می‌نامند).

•    /s/ و /z/ در کلماتی مانند students و teachers لثوی و سایشی (ALVEOLAR FRICATIVES) هستند.

•    /Ɵ/ و /ð/ در کلماتی مانند maths و this دندانی و سایشی (DENTAL FRICATIVE) هستند (زبان دندان‌های بالا را لمس می‌کند).

•    /ʃ/ و /ʒ/ در کلماتی مانند sure و pleasure کامی لثوی و سایشی (PLATO-ALVEOLAR FFRICATES) هستند.

•    /tʃ/ و /dʒ/ در کلماتی مانند church و judge کامی لثوی و انفجاری_سایشی (PLATO-ALVEOLARA AFFRICATES) هستند. انفجاری_سایشی در ابتدای تلفظ انفجاری (PLOSIVE) و در پایان سایشی (FRICATIVE) است.

•    /l/ در کلماتی مانند Liverpool و language پهلویی (LATERAL) است. زبان راه جریان هوا را در شیارهای لثه می‌بندد، اما هوا از قسمت‌های پهلویی زبان خارج می‌شود.

•    /j/ و /w/ در کلماتی مانند university و world  تقریب (APPROXIMANTS) هستند، زیرا تقریباً بیشتر شبیه حروف صدادار هستند تا حروف بی‌صدا.

•    /m/، /n/ و /ŋ/ در کلماتی مانند must، not و sing حروف بی‌صدای خیشومی (NASAL CONSONANTS) هستند، زیرا هوا از طریق بینی وارد می‌شود. /m/ حرف بی‌صدای دولبی، /n/ لثوی_خیشومی و /ŋ/ کامی_خیشومی هستند.

کاربرد تارهای صوتی

اگر داخل گلوی انسان را نگاه کنید، دو تار صوتی (گاهی اوقات تارهای صوتی) در پشت حنجره یا حلق مشاهده می‌کنید. هنگامی که تارهای صوتی هیچ فعالیتی ندارند، از هم جدا هستند؛ بنابراین هوای ریه‌ها می‌تواند از گلو و از طریق دهان خارج شود، بدون این‌که صدایی تولید کرده باشیم. به همین علت است که صداهای /p/، /t/، /f/، /s/، /ʃ/، /Ɵ/، /t/، /tʃ/ و /k/ را حروف بی‌صدا می‌نامند. با این حال، وقتی تارهای صوتی خود را به هم نزدیک می‌کنیم، هوایی که از ریه‌ها خارج می‌شود، آن‌ها را از هم دور می‌کند و دوباره در یک حرکت سریع به هم متصل می‌شوند، به طوری که مرتعش شده و تولید صدا می‌کنند. به همین علت است که حروفی مانند /b/، /d/، /v/، /z/، /ʒ/، /dʒ/، /ð/ و /g/ را حروف صدادار می‌نامند. توجه داشته باشید که تمامی حروف صدادار تولید صدا می‌کنند.

نحوه‌ی تولید حروف صدادار

وقتی حروف صدادار را تولید می‌کنیم، اگر چه شکل دهان مهم است، هیچ قسمتی از دهان و گلو به هم نمی‌رسند. زبان در دهان تغییر شکل می‌دهد، شکل لب‌ها تغییر می‌کند و فک پایین حرکت می‌کند.

•    وقتی می‌گوییم حروف صدادار بسته (CLOSE VOWELS)، زبان بالا آمده و نزدیک قسمت جلویی دهان قرار می‌گیرد. در صداهایی مانند /:i/ در sheep (لب‌ها کشیده شده‌اند) و /ɪ/ در ship (لب‌ها آزادانه باز شده‌اند)، در صدای /ʊ/ در book زبان در دهان کمی عقب‌تر است و لب‌ها گرد هستند. در صدای /:u/ در food زبان در قسمت انتهای دهان است و لب‌ها گرد هستند.

•    در حروف صدادار میانی (MID VOWELS) مانند /e/ در /egg،/ǝ در /:photograph، /ɜ در word و /ͻ:/ در horse، زبان در دهان، نه بالا و نه پایین قرار می‌گیرد.

•    در حروف صدادار باز (OPEN VOWELS) مانند /æ/ در bat، /^/ در /:but،/ɑ در heart و /ɒ/ در hot، زبان پایین است.

نحوه‌ی تولید صداهای مرکب (دو صدایی)

صداهای مرکب با یک حرف صدادار شروع شده و با یک حرف صدادار دیگر به پایان می‌رسند.

•    به /ɪǝ/ در /bear، /eǝ در pairwork و /ʊǝ/ در pure صداهای مرکب میانی (CENTRING DIPHTHONG) می‌گویند، زیرا صدای آخر /ǝ/، شوآ، صدایی میانی است.

•    به /eɪ/ در /play، /aɪدر /buy، /ͻɪ در /toy، /ǝʊ در go و /aʊ/ در found صداهای مرکب بسته (CLOSING DIPHTHONGD) می‌گویند، زیرا صداهای آخر /ɪ/ و /ʊ/ صداهای بسته هستند.

نشان دادن، شرح دادن یا گوش دادن؟

بگونا باور دارد که می‌توانیم نحوه‌ی تولید برخی از صداها را به افراد نشان دهیم، اگرچه این کار برای دیگران دشوارتر است. برای مثال، در صداهایی مانند/f/ و /v/ می‌توانیم نحوه‌ی تماس دندان‌ها و لب‌ها را نشان دهیم (از نمودار برای توضیح آن استفاده کنیم). همچنین می‌توانیم وضعیت لب‌ها (گرد، کشیده یا خنثی) را نشان دهیم. نکته‌ی مهم این است که زبان آموزان توانایی شنیدن، تشخیص و تولید صداها را داشته باشند.

آموزش صداها را در درس 28 خواهیم داشت. بخش 28

همچنین برای آشنایی بیشتر با آوانگاری کلمات زبان انگلیسی می‌توانید اینجا کلیک کنید.


Refrence:

نویسنده:

مترجم: الهه اخوان

امتیاز: 5 از 6 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۵/۱۸ 8/9/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/نحوه-تولید-حروف-بی-صدا-و-صدادار

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture