Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
51بهترین سایت‌های آموزش زبان انگلیسی
50نحوه تولید حروف بی صدا و صدادار
49الفبای آوایی
48سطوح زبان انگلیسی
47واژه سازی و اصطلاحات لغوی
46کلمات چگونه شکل گرفته اند
45معنی کلمات چیست
44بعد اسم چه می آید
43تدریس عبارات اسمی
42Introducing nouns
41Multi_word phrasal verbs Teacher Knowledge
40Teacher Knowledge Auxiliaries Modals
39Teaching verbs Teacher Knowledge
38Aspect Teacher Knowledge
37Verb tenses Teacher Knowledge
36پرسش سوال Teacher Knowledge
35 clauses Teacher Knowledge
34ساختار جمله بندی Teacher Knowledge
33Teacher Knowledge
32تکنیک ان ال پی برای یادگیری زبان
31آموزش محتوا محور زبان
30بهترین روش یادگیری املای زبان انگلیسی
29مهارت ترجمه تخصصی
28بهترین روش آموزش زبان به کودکان چیست
27کتاب Got it
26ویژگی بهترین معلم زبان انگلیسی
25فواید یادگیری زبان برای مغز
24راهکارهای ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری
23ده دیدگاه متفاوت برای تدریس زبان در شرایط متفاوت
22ارزیابی یادگیری AFL
21بازی با کلمات انگلیسی
20بازیهای نمایشی
19آموزش انگلیسی با کاردستی
18چه چیز یک معلم را موفق می کند
17محیط آموزش زبان انگلیسی
16American English File
15چگونه یک معلم زبان باشیم
14توانش زبانی کنش زبانی
13بهترین آهنگ‌های انگلیسی برای یادگیری زبان
12اختلال پردازش حسی
11خرید کتاب Hey There
10کلمات کمیت در انگلیسی
9راهکار ایجاد محیطی امن برای یادگیری
8ورزش و فعالیت بدنی در کلاس زبان
7آموزش زبان از طریق رقص بخش اول
6آموزش مبتنی بر بازی در سیستم آموزشی مدرن
5چگونه به کودکان انگلیسی درس بدهیم
4تدریس زبان در خارج از کشور
3شش راهکار برای تدریس آنلاین
2ترفندها و راهکارهای تدریس در مهدکودک
1داستان های انگلیسی کودکان

کلمات کمیت در انگلیسی (quantifiers)

کمیت سنج‌ها یا کلمات کمیت در انگلیسی Quantifiers: صفات شمارشی (Quantifiers) (لغاتی که بیانگر کمیت و تعداد می باشند) به کلماتی اطلاق می شود که قبل از اسم (شمارشی یا غیر شمارشی) آمده و کمیت آنرا مشخص می‌کند. اطلاعات بیشتر در مورد آموزش زبان انگلیسی را اینجا مطالعه کنید.

 

 

 نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

 

(ویژه مدرسین)

Surprise

Because she was correcting homework and planning lessons, Brittany went to bed late – and then she overslept! 
She had a quick shower but she didn’t have any time to put on her makeup. Luckily, she doesn’t wear much anyway, but she had wanted to put on some lipstick at least. Too bad! She made herself a coffee and checked the mail. But nobody, it seemed, had remembered her birthday – except for John and Clare whom she had invited for dinner later in the day. At school, None of her colleagues seemed to have remembered that it was her birthday either and that made her miserable, but at least the children in her second grade class were in a happy mood. It cheered her up, and so every time one of them did something good or gave her a correct answer, she gave them a gold star. They loved that. Luckily, she had enough stars so everyone went home with at least one! 
When she got home, Brittany was still tired, so she lay down to have a bit of rest but she didn’t get much sleep because her parents rang her from the UK to wish her a happy birthday. At least somebody had remembered ! When she finished the call there was no time left for sleeping. She had to get dinner ready. 
A few minutes later the doorbell rang. She opened the door. There were a lot of people outside. All of them were wearing party hats! A few of them were carrying plates of food. 
 of them were colleagues from her school. But there were many others, too. And then they started to sing ‘Happy Birthday .. .’. 

 

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

کمیت ها چه هستند؟

کمیت سنج‌ها یا کلمات کمیت در انگلیسی Quantifiers کلماتی هستند که به دیگران می‌فهمانند که ما در مورد چه مقدار از چیزی در حال صحبت کردن هستیم. در داستان بریتنی، کمیت ها عبارتند از:

A bit, a few, enough, a lot of, all, many, no, none, some


کمیت‌ها، اسامی، جملات و پرسش‌ها:

واژه a bit of مانند a bit of rest  حالت محاوره‌ای‌تر کلمه a little است: 

I’ll have just a little rest.

از کلمه a few مانند a few of them were carrying, a few minutes later برای کلمات قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم.  زمانی که few را بدون حرف معرفه a برای کلمات قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم، معنی آن جمله، منفی می‌شود:

Few of them were happy.

عبارت a lot of را .there were a lot of people outside با هر دو حالت قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. Lots of محاوره‌ای‌تر است و بیشتر در صحبت‌های شبیه به نوشتار استفاده می‌شود:

I’ve been to lots of parties.

واژه all هم با هر دو حالت قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش استفاده می‌شود: 

All of them were wearing…

واژه any مانند She didn’t have any time با جمله‌های نفی و هنگام پرسیدن سوال استفاده می‌شود:

Did she have any time?

اما گاهی با جملات Affirmative هم قابل استفاده هستند. مانند:

I’ll read any books.

(همه نوع کتابی را دوست دارم). 

در این حالت از کلمات کمیت در انگلیسی, کلمه any دارای تأکید، در جمله است. واژه enough در She had enough stars با هر دو حالت قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش، قابل استفاده است. واژه every در every time با اسامی مفرد استفاده می‌شود:

everyday, every week & ...

ما از واژه many برای اسامی قابل‌شمارش many others استفاده می‌کنیم. اما گاهی از many در موقعیت‌های منفی و سؤالات هم می‌توان استفاده کرد. مانند:

There aren’t mamy people here. / How many people went to his lecture?

در جملات Affirmative معمولاً از a lot of بعد از واژه quite در جملاتی مانند جمله زیر استفاده می‌کنیم:

Quite a lot of people left early.

واژه much مانند .She didn’t get much sleep معمولاً با جملات نفی می‌آید. همچنین از این واژه در سؤالات خصوصاً با واژه how استفاده می‌کنیم: 

How much do you want?

از no مانند .there was no time left همراه با جمع کلمات قابل‌شمارش و کلمات غیر قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. واژه some مانند she had wanted to put on some lipstick با هر دو حالت قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش قابل استفاده است و در جملاتی مانند Some people are nicer than others معنی مثبتی را القا می‌کنند. همچنین می‌توانند معنی منفی در برخی جملات مانند جمله زیر بدهند.

 I don’t like some people.

معمولاً با کلمات قابل‌شمارش استفاده می‌شوند. همچنین، در پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها از some استفاده می‌کنیم. مانند:

Would you like some tea? / Could I have some sugar please?

کلمات کمیت در انگلیسی همراه با اضافات!!

بسیاری از کمیت‌های در داستان بریتنی، به همراه of + pronoun  در عباراتی مانند:

Most of them were colleagues / few of them were carrying 

آمده‌اند. این یک راه رایج برای صحبت در مورد موارد خاص است. همچنین می‌توانیم از ساختار Quantifiers + of+ pronouns/the + noun در عباراتی مانند none of her colleagues استفاده کنیم. کلمات many و much معمولاً با so……… that بکار می‌روند. مانند:

There was so many people that they didn’t fit in the house.

و یا:

She ate so much chocolate that she felt sick.

واژه nobody در پاراگراف ۲ و somebody در مثالی مانند:

 At least somebody had remembered.

به‌طور مستقیم کمیت بشمار نمی‌روند اما می‌توانند چندین عبارت با کلمه‌های:

Any, every, some  &  no + thing, body, place, where

بسازند. مانند:

Anybody, everybody, nobody, something, anything, everywhere, somewhere, nowhere,…

این‌گونه از کلمات را باید به همراه فعل مفرد استفاده کرد:

Everybody was late.
Everybody were late. ×

تشویق، جایزه و پاداش:

مدرسین معمولاً به‌جایزه دادن به دانش‌آموزانشان وقتی کار شایسته‌ای کرده‌اند، فکر می‌کنند. اما باید به آن‌ها چه بدهیم؟ ستاره طلایی (مانند بریتنی) بدهیم یا تشویق و تمجیدشان کنیم؟ (آفرین! عالیست! تو خیلی باهوشی! و...).  تشویق و تمجید از دانش‌آموزان به‌طور مکرر و بدون دلیل خاصی خیلی جوابگو نیست. ممکن است حتی نتیجه عکس نیز داشته باشد. اما تمدید نکردن از آن‌ها هم راه‌حل نیست! می‌دانیم که دانش آموزان جوان (بخش ۹۱) , (بخش ۱۰۱) به تعریف و تمجید شدن از سمت معلم احتیاج دارند. دانش آموزان بزرگ‌تر ( که شامل دانش آموزان بزرگسال می‌شوند،) هم، به این تعریفات نیاز دارند. بهترین فوت درست و به‌جای مدرسین در بخش ۷۲ می‌پردازیم. 

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

Quantifiers: how much/ how many, a lot of, etc.

Full answers Short answers Uncountable ( singular )
I eat a lot of sugar.
I eat a little sugar.
I don’t eat much sugar.
I don’t eat any sugar.
A lot
A little
Not much
None
How much sugar do you eat?
Countable( plural )
I eat a lot of cookies.
I eat a few cookies.
I don’t eat many cookies.
I don’t eat any cookies.
A lot
A few
Not many
None
How many cookies do you eat?

 

•    How much را با اسامی غیرقابل شمارش (U)  و how much را برای اسامی قابل شمارش (C) جمع به کار می‌بریم.
•    از a lot of/a lot برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش و برای بیان مقدار زیاد استفاده می‌کنیم.
از a little/ not…much برای اسامی غیرقابل شمارش و برای بیان مقدار کم استفاده می‌کنیم.
از a few/ not…many برای اسامی قابل شمارش جمع و برای بیان مقدار کم استفاده می‌کنیم.
از not…any) none in short answers) برای مقدار صفر یا هیچ استفاده می‌کنیم.

 

A lot of and much/ many

•    معمولاً در جملات مثبت از a lot of استفاده می‌کنیم.


•    در جملات منفی و سؤالی معمولاً از much و many استفاده می‌کنیم:


I don’t drink much water. Do you drink much coffee?


•    البته این امکان وجود دارد که در جملات منفی و سؤالی هم از a lot of استفاده کنیم:


Do you drink a lot of coffee? I don’t eat a lot of vegetables.

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

Quantifiers

Too much, too many, too

1. I’m stressed. I have too much work.
    He talks too much.
2. My diet is unhealthy. I eat too many cookies.
3. I don’t want to go out. I’m too tired.

 

•    برای بیان این مفهوم که " مقدار بیشتر خوب است "، از too much, too many, too استفاده می‌کنیم.

1.    too much را با اسامی غیرقابل شمارش (coffee, time) و یا بعد از فعل استفاده کنید.
2.    too many را با اسامی قابل شمارش (cookies, people) به کار برید.
3.    به همراه صفت به جای too much از too استفاده کنید:

NOT I'm too much tired.

 

enough

1.    Do you eat enough vegetables?
       I don't drink enough water.
2.    She doesn't sleep enough.
3.    My refrigerator isn't big enough.
       I don't go to bed early enough.

 

1.    enough را قبل از اسم به کار ببرید برای بیان این که هرچه هست کافی است.

2.    enough را بعد از فعل بدون مفعول به کار برید.
3.    enough را بعد از صفت یا قید به کار ببرید.


ترجمه شده از 2 American-English File Student Book


 

Quantifiers کلمات کمیت در انگلیسی

مقادیر بزرگ (large quantities)

1.    My uncle and aunt have a lot of money.
       Nina has lots of clothes.
2.    James eats a lot.
3.    There aren't many cafes near here.
       Do you have many close friends?
       Do you watch much TV?
       I don't eat much chocolate.
4.    Don't run. We have plenty of time.

 

1.    در جملات مثبت از a lot of/ lots of استفاده می‌کنیم.

2.    a lot را زمانی که اسمی وجود ندارد به کار می‌بریم :

He talks a lot.     NOT     He talks a lot of.

3.    معمولاً در جملات منفی و سؤالی از much/many استفاده می‌شود، اما می‌توان از a lot of هم استفاده کرد.
4.    در جملات مثبت از plenty of استفاده کنید (=more than enough).

 

مقادیر کوچک (small quantities)

1.    A: Do you want some more ice cream?
       B: Just a little.
       The town only has a few movie theaters.


2.    I'm so busy that I have very little time for myself.
       Sarah isn't popular and she has very few friends.

 

1.    little را با اسامی غیرقابل شمارش و few را با اسامی قابل شمارش جمع به کار می‌بریم.

 

  •     A little and A few= some, but not a lot.
  •   very little and very few= not much/ many

more or less than you need or want

1.    I don't like this city. It's too big and it's too noisy.

2.    There's too much traffic and too much noise.
       There are too many tourists and too many cars.

3.    There aren't enough parks and there aren't enough trees.
       The buses aren't frequent enough.
       The buses don't run frequently enough.

 

1.    too را با صفت به کار برید.
2.    Too much را با اسامی غیرقابل شمارش و too many را با اسامی قابل شمارش جمع به کار برید.
3.    Enough را قبل از اسم (enough eggs) و بعد از صفت و قید به کار ببرید:

It isn't big enough.
You aren't walking fast enough.

مقدار صفر (zero quantity)

1.    There isn't any room in the car.
       We don't have any eggs.

2.    There's no room in the car. We have no eggs.

3.    A: How many eggs do we have?
       B: None. I've used the all.

 

1.    Any را به همراه اسم در جملات منفی به کار می‌بریم برای بیان مفهوم هیچ.

2.    No را همراه با اسم در جملات مثبت به کار می‌بریم.
3.    None را بدون اسم و در پاسخ‌های کوتاه به کار می‌بریم.

ترجمه شده از 3 American-English File Student Book
 

 

Quantifiers


Quantifiers: All, every, both, etc.
All, every, most 

 

1.    All animals need food. All fruit contains sugar.
       All (of) the animals in this zoo look sad.
       The animals all look sad.

2.    Everybody is here. Everything is very expensive.

3.    Most people live in cities.
       Most of the people in this class are women.

4.    All of us work hard and most of us come to class every week.

5.    Every room has a bathroom. I work every Saturday.   

 

1.    all/ all(of) the را با اسم جمع و یا اسامی غیرقابل شمارش می‌آید. می‌توان all را قبل از فعل اصلی ( بعد از فعل be ) آورد.

All= in general, all(of) the=specific


2.    everything/everybody) = all things, all people) را با فعل مفرد می‌آوریم:

Everything is very expensive.    NOT    all is very expensive.


3.    برای بیان اکثریت از most استفاده می‌کنیم.

 

Most= general, most of= specific


4.    اغلب all/ most of را با یک ضمیر مفعولی به کار می‌بریم:

All of us, most of them, all of you, most of it.


5.    Every را با اسامی قابل شمارش مفرد و برای صحبت از همه‌ی اعضای یک گروه به کار می‌بریم.

Every and all+ time expression

به تفاوت بین every و all به همراه عبارات مشخص کننده‌ی زبان، توجه داشته باشید:

Every day= Monday to Sunday. All day= from morning to night.

 

no, none, any

1.    A: Is there any milk?
       B: Sorry, there's no milk. There isn't any (milk).

2.    A: Is there any food?
       B: No, none. / there's none. But none of us are hungry.
       Come any weekend! Anyone can come.

 

1.    برای بیان مفهوم هیچ و مقدار صفرno را همراه با یک اسم و بعد از فعل مثبت به کار می‌بریم. any را همراه با اسم و بعد از فعل منفی به کار می‌بریم. any را بدون اسم هم می‌توانیم به کار بریم.

2.    none را برای بیان مقدار صفر در پاسخ‌های مثبت و یا با فعل مثبت به کار می‌بریم. می‌توانیم از این ترکیب هم استفاده کنیم: none+ of+ pronoun/noun
3.    (Any and anything, anyone, etc) را با فعل مثبت برای بیان این مفهوم به کار می‌بریم که" فرقی نمی‌کند، چه چیز یا چه کس یا... ".

 

both, neither, either

1.    Both Pierre and Marie Curie were scientists.

      Neither Pierre nor Marie was (were) aware of the dangers of radiation.

      Marie Curie wanted to study either physics or mathematics.

      In the end she studied both at the Sorbonne I Paris.

 

2.    She and her husband both won Noel prizes.

       Pierre and Marie were both interested in radium.

       Neither of them realized how dangerous radium was.

 

1.    با both, neither فعل مثبت به کار می‌بریم. با both, either فعل را به صورت جمع می‌آوریم و با neither هم می‌توانیم فعل را به صورت جمع و هم مفرد بیاوریم.
2.    هنگامی که both به فاعل یک عبارت دلالت دارد، می‌تواند قبل از فعل اصلی بیاید اما بعد از فعل be قرار می‌گیرد.
3.    اغلب both, either, neither را با of و ضمیر مفعولی به کار می‌بریم.

ترجمه شده از 4 American-English File Student Book
 

 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 8 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۱۳ 11/4/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/-کلمات-بیانگر-کمیت-Quantifiers

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture