Loading...
دسته:
زیر دسته:
58نحوه تولید حروف بی صدا و صدادار
57الفبای آوایی
56سطوح زبان انگلیسی
55واژه سازی و اصطلاحات لغوی
54کلمات چگونه شکل گرفته اند
53معنی کلمات چیست
52بعد اسم چه می آید
51تدریس عبارات اسمی
50Introducing nouns
49Multi_word phrasal verbs Teacher Knowledge
48Teacher Knowledge Auxiliaries Modals
47Teaching verbs Teacher Knowledge
46Aspect Teacher Knowledge
45Verb tenses Teacher Knowledge
44پرسش سوال Teacher Knowledge
43 clauses Teacher Knowledge
42ساختار جمله بندی Teacher Knowledge
41Teacher Knowledge
40تکنیک ان ال پی برای یادگیری زبان
39روش های مختلف برقراری ارتباط
38آموزش محتوا محور زبان
37بهترین روش یادگیری املای زبان انگلیسی
36مهارت ترجمه تخصصی
35بهترین روش آموزش زبان به کودکان چیست
34کتاب Got it
33ویژگی بهترین معلم زبان انگلیسی
32راهکارهای ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری
31ده دیدگاه متفاوت برای تدریس زبان در شرایط متفاوت
30یادگیری کلمات انگلیسی
29ارزیابی یادگیری AFL
28بازی با کلمات انگلیسی
27بازیهای نمایشی
26گرامر زبان انگلیسی برای مکالمه
25آموزش انگلیسی با کاردستی
24چه چیز یک معلم را موفق می کند
23محیط آموزش زبان انگلیسی
22American English File
21چگونه یک معلم زبان باشیم
20توانش زبانی کنش زبانی
19چگونه می توانیم بهتر انگلیسی صحبت کنیم
18چرا کودکانمان گریه می کنند
17بهترین آهنگ‌های انگلیسی برای یادگیری زبان
16اختلال پردازش حسی
15مقایسه حافظه آینده نگر و فرا حافظه افراد بهنجار
14خرید کتاب Hey There
13کلمات کمیت در انگلیسی
12راهکار ایجاد محیطی امن برای یادگیری
11ورزش و فعالیت بدنی در کلاس زبان
10آموزش زبان از طریق رقص بخش اول
9آموزش مبتنی بر بازی در سیستم آموزشی مدرن
8یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی
7چگونه به کودکان انگلیسی درس بدهیم
6انگلیسی استاندارد چیست
5تدریس زبان در خارج از کشور
4شش راهکار برای تدریس آنلاین
3ژان پیاژه
2ترفندها و راهکارهای تدریس در مهدکودک
1داستان های انگلیسی کودکان

معرفی اسم‌ها

Introducing nouns

Introducing nouns

(ویژه مدرسین)

Milk in coffee

On her way home from the language institute in Rio de Janeiro, Brazil. Where she teaches, Roberta stopped off at the supermarket. The Hunt family were coming over for dinner and she needed to get some things which she had forgotten to buy earlier. She bought sugar and some milk, in case any of her guests liked milk with their coffee. She didn’t know them well. And anyway they were English. (They had only just moved out to Rio where Sarah Hunt was the new academic director at a bilingual school. Roberta had first met Sarah in the changing-room at her gym.) ‘Do the English like milk with their coffee?’ Roberta asked herself.
When she got home she checked the mail. There was a postcard from her mother and a letter from her daughter’s school. But there was no news about the teachers’ conference which she wanted to go to. She had written to the organizers weeks ago, but so far they had not sent her a reply. That disappointed her. Perhaps there would be an email later.
A few minutes later, Francisco got in from his weekly game of football and they started to prepare the meal. In the end, the dinner went very well. The Hunts seemed happy. And the milk? Sarah Hunt had milk with her coffee, but her husband didn’t, and their teenage daughter didn’t have any coffee at all.

 

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

 

انواع اسم

در داستان (مهمانی شام روبرتا و فرانسیسکو) کلمات:

Roberta, dinner,things,sugar,milk,coffee,mail,postcard,letter conference, reply,email,meal,daughter

همگی اسم Noun هستند؛ اما همه این‌ها (حتی مابقی اسامی در داستان) به‌طور یکسانی عمل نمی‌کنند. اسامی Roberta, Francisco, Rio و Sarah همگی یا Proper Noun هستند. آن‌ها معرف اسم یک مکان، شی و اشخاص هستند. تمامی این اسامی با حروف بزرگ نوشته می‌شوند.

کلمات

Supermarket, dinner, postcard, school, conference, game, daughter

همگی اسامی قابل شمارش یا Countable Nouns / Count Nouns هستند. این بدان معناست که می‌توانیم درباره آن‌ها در حالت مفرد صحبت کنیم. (درباره یک عدد از هرکدام)

A supermarket, a dinner, a postcard, etc.

و همچنین در حالت جمع و شمارشی از آن‌ها یاد کنیم:

Two supermarkets, three dinners, four postcards, etc.

می‌توانیم این اسامی را با افعال مفرد یا جمع نیز استفاده کنیم.

کلمات

Milk, sugar, coffee, mail

همگی اسامی غیرقابل شمارش یا Uncountable Nouns / non-Countable Nouns هستند. نمی‌توانیم آن‌ها را جمع ببندیم و یا حتی فقط یک عدد از آن‌ها را نام ببریم. ما اسامی غیرقابل شمارش را به همراه افعال مفرد استفاده می‌کنیم:

The milk is cold.
Coffee tastes lovely.

توجه داشته باشید، mail غیرقابل شمارش است اما E-mail قابل شمارش است. می‌توانیم بگوییم:

I got 56 E-mails today.

اما باید در این باره دقت داشته باشیم:

Roberto bought some sugar. غیرقابل شمارش
After dinner Sarah Hunt had two sugars in her coffee. قابل شمارش

به این دلیل که وقتی ما از sugars استفاده می‌کنیم، در واقع در حال صحبت درباره اشیا هستیم.

قاشق چای‌خوری پر از شکر، نه حجم شیرینی آن

به زبان دیگر همان کلمه برخی می‌تواند قابل شمارش و برخی غیرقابل شمارش باشد. بنا بر اینکه منظور اصلی کلمه یا عبارت چه چیزی است. کلمه Family یک Collective Noun است که مجموعه از اشیا را توضیح می‌دهد. می‌توانیم بگوییم:

The family are coming to dinner.

اگر درباره افراد یک خانواده در حال صحبت کردن باشیم و یا:

The family is coming to dinner.

اگر این کلمه به‌عنوان یک واحد مورد استفاده قرار گرفته باشد. (در American English معمولاً همراه Collective Nouns از فعل‌های مفرد استفاده می‌شود‌.) Supermarket, Postcard و Football همگی Compound Nouns هستند. به زبان ساده، دو اسم به‌طور مثال post و card به دیگری متصل شده‌اند و اسمی با معنای جدید ساخته‌اند.
اما گاهی، کلمات مرکب را جداگانه هم می‌نویسیم:

Bilingual School, language institute

و گاهی هم از خط تیره hyphen برای جداسازی دو کلمه استفاده می‌کنیم:

Changing-room -> room itself is not changing!

News به‌عنوان یک اسم جمع شناخته می‌شود، اما همیشه از فعل مفرد برای ساخت جملات مربوط به آن استفاده می‌کنیم:

The news is terrible.

The English مثالی از صفت‌هایی از که تبدیل به یک اسم با خاصیت Collective شده است. زمانی که می‌خواهیم از مبنای مشخصی برای صحبت در مورد مردم یا چیزهای کلی استفاده کنیم، مورد قبول قرار می‌گیرند:

The rich, the poor, etc.

ضمایر:

در داستان مربوط به (مهمانی شام روبرتا و فرانسیسکو) شماری از ضمایر Personal Pronouns وجود دارد.
He,she,they از ضمایر فاعلی یا Subject Pronouns در عباراتی مانند:

She teaches English./ They were English./ They started to prepare the meal.

مابقی ضمایر فاعلی عبارتند از:

I, you, it, me

her و them ضمایر مفعولی یا Object Pronouns هستند؛ مانند:

She didn't know them well./ They have not send her a reply.

مابقی ضمایر مفعولی عبارتند از:

Me, you, him, it, us

his, her و their، صفت‌های مالکی هستند؛ زیرا آن‌ها با ایجاد تغییراتی در هر اسم، می‌گویند که آن چیز متعلق به چه کس- کسانی است. در این داستان، هیچ ضمیر مالکیتی وجود ندارد.
ضمایر مالکیت عبارتند از:

Mine, yours, hers, his, its, ours, theirs

این ضمایر در جملاتی مانند the idea was mine مورد استفاده قرار می‌گیرند. یا حتی جملاتی مانند:

That house is ours.

کلمه herself در Roberta asked her self یک Reflexive pronoun است‌. دیگر ضمایر از این قبیل عبارتند از:

Myself, yourself, himself, itself, ourselves, yourselves, themselves

غالباً زمانی از این ضمایر در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم بر این‌که کاری را خودمان انجام داده‌ایم تأکید کنیم:

I cut myself./ Did you write this composition yourself?

کلمات Which و Where ضمایر Relative pronouns هستند؛ که عبارات Relative را معرفی می‌کنند. از دیگر مثال‌های این ضمایر، می‌توان به Whose, Where, That, Whom اشاره کرد. با این حال، That در عبارت:

That disappointed her.

یکی از چهار ضمایر اشاره Demonstrative pronouns است. ضمایر اشاره عبارتند از: This, That, There, Those
از این ضمایر زمانی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم نشان دهیم در حال صحبت در مورد چه چیزهایی هستیم. از ایده‌های تدریس Nouns در بخش ۱۷ بیشتر می‌گوییم.

📎مشکل عمده ضمایر با (جنسیت) مشخص:

◀️ زبان انگلیسی هیچ‌گونه ضمیر خنثی ندارد. باید جمله‌ها را به‌طور مثال، بدین صورت بگوییم:

If a teacher doesn’t plan for his or her lessons, he or she may have problems.

◀️ برخی از نویسندگان از they بجای ضمیر خنثی استفاده می‌کنند:

If a teacher doesn’t plan their lessons, they may have problems.

◀️ اما این ساختار، نمی‌تواند به‌قدر کافی مناسب باشد. بهترین حالت برای نوشتن این قبیل از متن‌ها، بدین صورت است:

If teachers don’t plan their lessons, they may have problems.

 


Refrence:

نویسنده:

مترجم: یاسمین خوشه چین

امتیاز: 5 از 1 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۱/۲۷ 4/16/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/Introducing-nouns

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture