Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060
دسته:
زیر دسته:
51بهترین سایت‌های آموزش زبان انگلیسی
50نحوه تولید حروف بی صدا و صدادار
49الفبای آوایی
48سطوح زبان انگلیسی
47واژه سازی و اصطلاحات لغوی
46کلمات چگونه شکل گرفته اند
45معنی کلمات چیست
44بعد اسم چه می آید
43تدریس عبارات اسمی
42Introducing nouns
41Multi_word phrasal verbs Teacher Knowledge
40Teacher Knowledge Auxiliaries Modals
39Teaching verbs Teacher Knowledge
38Aspect Teacher Knowledge
37Verb tenses Teacher Knowledge
36پرسش سوال Teacher Knowledge
35 clauses Teacher Knowledge
34ساختار جمله بندی Teacher Knowledge
33Teacher Knowledge
32تکنیک ان ال پی برای یادگیری زبان
31آموزش محتوا محور زبان
30بهترین روش یادگیری املای زبان انگلیسی
29مهارت ترجمه تخصصی
28بهترین روش آموزش زبان به کودکان چیست
27کتاب Got it
26ویژگی بهترین معلم زبان انگلیسی
25فواید یادگیری زبان برای مغز
24راهکارهای ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری
23ده دیدگاه متفاوت برای تدریس زبان در شرایط متفاوت
22ارزیابی یادگیری AFL
21بازی با کلمات انگلیسی
20بازیهای نمایشی
19آموزش انگلیسی با کاردستی
18چه چیز یک معلم را موفق می کند
17محیط آموزش زبان انگلیسی
16American English File
15چگونه یک معلم زبان باشیم
14توانش زبانی کنش زبانی
13بهترین آهنگ‌های انگلیسی برای یادگیری زبان
12اختلال پردازش حسی
11خرید کتاب Hey There
10کلمات کمیت در انگلیسی
9راهکار ایجاد محیطی امن برای یادگیری
8ورزش و فعالیت بدنی در کلاس زبان
7آموزش زبان از طریق رقص بخش اول
6آموزش مبتنی بر بازی در سیستم آموزشی مدرن
5چگونه به کودکان انگلیسی درس بدهیم
4تدریس زبان در خارج از کشور
3شش راهکار برای تدریس آنلاین
2ترفندها و راهکارهای تدریس در مهدکودک
1داستان های انگلیسی کودکان

زمان افعال 

Verb tenses (form and meaning)

Verb tenses form and meaning

حتما صفحه آموزش زبان انگلیسی ما را اینجا مطالعه کنید.

(ویژه مدرسین)

Correcting homwork isn't always his favourite task!

Arnulfo seems to spend his whole day criss-crossing the busy streets of Mexico City. He teaches in three different places. But not today. Today is Sunday so he is having a well-earned rest.
Yesterday wasn't so relaxed, though. He corrected homework for three hours.
Correcting homework isn't always his favourite task, but he had to do it - and when he did, he was pleased with his students' efforts.
They will be disappointed (and demotivated) if he does not hand it back on Monday.
After he had finished correcting, he went to the cinema with his wife. They saw an English film about a writer's community in an English village. A young woman returns to the village after some years away. She causes a lot of trouble because all the men fall in love with her, and she has to decide which one to choose. It was a very funny movie.
Tonight Arnulfo's parents are coming over for dinner. Then he has one day's teaching before he and his wife go on holiday. They leave Mexico early in the morning and fly to Boston. If they can, they are going to visit New York, too. He will have a lot to tell his students when he gets home.

 

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

حالت‌ها و معانی

چگونه هر فعل، زمان را نشان می‌دهد؟

حالت پایه را تغییر می‌دهیم و حروفی را به آن اضافه می‌کنیم. بخش ۴ تا نشان دهیم که درباره گذشته، حال و یا آینده صحبت می‌کنیم. نمونه های بسیار زیادی در این رابطه در داستان بالا، موجود است. افعال seems, teaches, is having در پاراگراف اول داستان، همه مربوط به زمان «حال» یا Present می‌شوند. با توجه به این که حالت Present Continuous   بخش ۶ فعل is having مربوط به آنچه در حال رخ دادن است، می‌شود اما seems و teaches به چیزهایی که اکثر مواقع اتفاق می‌افتد یا درست است، ارتباط دارد.
افعال wasn’t, corrected و had to در پاراگراف دوم، تماماً مربوط به زمان «گذشته» Past هستند:

He went.

فعل had finished correcting مربوط به زمانی قبل از گذشته برمی‌گردد.

افعال are coming over, go on holiday, leave, are going to visit, will have, gets در پاراگراف چهارم، همگی زمان «آینده» Future را نشان می‌دهند.

اما فعل‌ها، تنها راه برای نشان دادن زمان نیستند. قیدهای زمان، Time Adverbials مانند today در پاراگراف اول، yesterday و on Monday در پاراگراف دوم، after در پاراگراف سوم، tonight و in the morning در پاراگراف چهارم هم می‌توانند بیانگر این باشند که درباره چه زمانی صحبت می‌کنیم. این قضیه، زمانی مهم است که ما در می‌یابیم یک حالت از فعل، می‌تواند در رابطه با زمان‌های مختلف، کاربرد داشته باشد.

یک حالت ⬅️ معانی بسیار:

یکی از ویژگی‌های فعل در زبان انگلیسی این است که می‌تواند معانی مختلف و بسیاری داشته باشد و یا به زمان‌های بسیاری منسوب شود. البته همان‌طور که در بخش ۱۸ خواهیم دید، این موضوع، تنها مربوط به فعل‌ها نیست. مثال‌های بسیار در متن داستان آرنولفو وجود دارد.
مثال‌های:

1.Arnulfo seems (Present state)
2. He teaches (Present routine)

در پاراگراف ۱، هر دو فعل‌هایی هستند که بیانگر زمان حال هستند و از ساختار Present Simple پیروی می‌کنند. جملات:

1.A young woman returned to the village.
2. She causes a lot of trouble.

در پاراگراف ۳ هم در قالب بیان داستان، از ساختار Present Simple پیروی می‌کنند. معمولاً از Present Simple در این حالت استفاده می‌شود، حتی اگر داستان در زمان گذشته اتفاق افتاده باشد. جملات:

1.He and his wife go on holiday.
2. They leave Mexico.

در پاراگراف چهارم، جملات در مورد آینده هستند، اما آن‌ها نیز از قالب Present Simple پیروی می‌کنند.

جمله .He is having a well-earned rest در پاراگراف اول، با حالت Present Continuous ساخته شده است.  بخش۶ و به زمان حال مربوط می‌شود. با این حال، جمله:

Arnulfo parents are coming over to dinner.

در پاراگراف چهارم، از آینده سخن می‌گوید.

حالت‌های مختلف در جملات بالا به این خاطر شکل گرفته‌اند که افعال می‌توانند در موقعیت‌های متفاوت، معانی متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل است متن و استفاده از قیدهای زمان، اهمیت بسیار دارند.

یک معنی ⬅️ با حالات متفاوت:

در داستان آرنولفو در مورد آینده صحبت شده است؛ اما اگر مشاهده کنید، در می‌یابید که حالت‌های مختلفی برای صحبت کردن از آن به کار رفته است.
فعل will معمولاً با عنوان آینده خنثی شناخته می‌شود و اغلب، اجتناب ناپذیر است! مثال:

1.His students will be disappointed. پاراگراف ۳
2.He will have a lot to tell his students. پاراگراف ۴

کلمه will یک Modal auxiliary verb است.  بخش ۸
حال ساده، معمولاً برای بیان و توصیف برنامه‌های روزانه استفاده می‌شود. به‌طور مثال:

1.He and his wife go on holiday.
2.They leave Mexico. پاراگراف ۴

حالت going to + infinitive معمولاً برای بیان برنامه‌ریزی و مقصود از یک کار استفاده می‌شود:

They are going to visit New York.

حال استمراری معمولاً برای توصیف اتفاقاتی استفاده می‌شود که قرار است به وقوع بپیوندند، اتفاقاتی که حتماً رخ خواهند داد یا چیزهایی که برای آن‌ها برنامه ریزی شده است:

Arnulfo parents are coming over for dinner.

همان‌طور که می‌بینیم، رابطه رویارویی بین زمان فعل ' Tense'های جملات:

1.They leave Mexico.
2.Arnulfo and his wife’s future…

وجود ندارد.

. یعنی در زمان استفاده از جمله‌ای که در آینده صورت می‌گیرد، می‌توان از فعل‌های گذشته استفاده کرد.
در همین راستا، در یک Conditional Sentence بخش  ۲ مانند:

If I had a million pounds I would buy a house.

از حالت گذشته have که کلمه had است، استفاده شده اما معنی جمله، به «حال» باز می‌گردد.
روش‌های مختلفی برای آموزش عبارات فعلی را در بخش ۷، پیشنهاد می‌دهیم.

📎مشق شب!

◀️ مشق شب برای دانش آموزان خوب است؛ حتی اگر نوشتن آن (توسط دانشجو) و تصحیح کردن آن (توسط مدرس) به نظر وقت گیر باشد!
◀️ مدرسان باید تصمیم بگیرند چه زمان و چه مقدار به دانشجویان خود تکلیف بدهند.
◀️ یکی از مهم‌ترین قوانین درباره مشق دادن این است که دانشجویان باید به موقع تکالیفشان را تحویل بدهند و معلم هم باید سر موقع تکالیف آن‌ها را تصحیح کرده و به آن‌ها برگرداند!
اگر نه دانش آموزان فکر می‌کنند دفعات بعد، اجباری برای انجام دادن مشق‌هایشان وجود ندارد!
◀️جزئیات مشق دادن را در
بخش ۷۶ بیشتر بررسی می‌کنیم.

 


نویسنده:

مترجم: یاسمین خوشه چین

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۱/۸ 3/28/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/Verb-tenses-Teacher-Knowledge

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture