Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

الفبای آوایی

The phonemic alphabet

The phonemic alphabet

(ویژه مدرسین)

Beijing, Thursday afternoon

Although she was feeling tired after her last lesson and she had cough, English teacher Shengmei didn't go home immediately. She sat in teachers' room going through her lessons for tomorrow. Then she called her cousin Xiaobing and suggested that they have an early dinner. Xiaobing said yes and so they agreed to meet up in a restaurant four blocks from the famous Lao She Teahouse. When Shengmei got to the restaurant, she couldn't see Xiaobing anywhere, but in the end she found her at a table right at the back. She rushed over other and when they had ordered their meal, she told Xiaobing her exciting news.

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: الهه اخوان

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

صداها و خوانش

برای برخی زبان آموزان خواندن کلمات انگلیسی دشوار است، به‌ویژه زمانی که با دیدن شکل نوشتاری کلمه متوجه نحوه‌ی خواندن آن نمی‌شوند. دانستن این نکته که روش‌های مختلفی برای تلفظ صدای ترکیبی ou وجود دارد، عجیب نیست، همان‌طور که در داستان شنگمی نشان داده شد. این صدا در although صدایی مشابه کلمه‌ی so و در cough همان صدای off را دارد، در حالی که در through، ou مانند true به نظر می‌رسد. همچنین در cousin شبیه sun و در found شبیه how به نظر می‌رسد. بنابراین، در پاسخ به این سوال که کلمات چگونه خوانده می‌شوند، باید گفت، بدیهی است که هجی الفبای کلمات به‌منظور درست خواندن آن‌ها کافی نیست؛ بنابراین برای نشان دادن تمامی صداهای مختلف به سیستم نوشتاری متفاوتی نیاز داریم که آن را الفبای آوایی می‌نامیم.

الفبای آوایی

در نوشتار زبان انگلیسی، 26 حرف الفبای نوشتاری را در اختیار داریم. اما ترکیب این حروف و داشتن خوانش های متفاوت، همان‌طور که در نمودار آوایی صفحه‌ی بعد ذکر شده است، صداهای (آواهای) بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. این موضوع به ما این امکان را می‌دهد تا کلمه‌ی cough را به‌صورت /kɒf/ آوانویسی کنیم. شکل آوایی /although، /ͻ:l'ðǝʊ/ /، through، /Ɵru و /cousin، /'kʌzǝn است.

(حروف بی‌صدا) Consonants
board b professor p
dictionary d teacher t
game g classroom k
verb v phoneme              f
together ð theme              Ɵ
teachers z student                  s
genre ʒ ship                    ʃ
loch x house                   h
language research                    
noun n motivation                     m
word w song                              ŋ
ring r learner                             l
    you j

 

Vowels and diphthongs (حروف صدادار و مرکب )
tense e written I
cough ɒ language                    æ
look ʊ luck ʌ
happy i about                       ǝ
after ɑ: teach                        i:
boot u: taught                      ͻ:
dog (Am) ɒ: learner                         ɜ:
buy play                        
go (Br) ǝʊ toy                         ͻɪ
sound go (Am)                     
pairwork hear                          ɪǝ
actual pure                             ʊǝ
    peculiar

 

آیا زبان آموزان باید الفبای آوایی را بیاموزند؟

در حالی که بسیاری از معلمان با آموزش نمادهای آوایی مخالف هستند، عده‌ای دیگر آموزش آن‌ها را مفید می‌دانند.

موافقین

•    دانستن الفبای آوایی به زبان آموزان، هنگام استفاده از لغت‌نامه (در صورت عدم وجود صدا) کمک می‌کند.
•     زمانی که معلمان قصد دارند زبان آموزان را متوجه مشکلات تلفظی‌شان کنند، دانستن زبان آوایی واقعاً مفید است، زیرا با اشاره به نماد آوایی، زبان آموزان متوجه صدای موردنظر معلم می‌شوند.
•    دانستن الفبای آوایی به زبان آموزان کمک می‌کند تا روی همان حوزه‌ی خاص اشکالات خود تمرکز کنند، مخصوصاً زمانی که خواندن این صداهای مشکل‌ساز برای آن‌ها بسیار دشوار است.
•    معلمان می‌توانند فعالیت‌ها، تمرین‌ها و بازی‌هایی را با استفاده از نمادهای آوایی انجام دهند.

مخالفین

•    دانستن الفبای آوایی فقط زبان آموزان را گیج می‌کند، آنچه آن‌ها باید بیاموزند، چیز دیگری است و آموزش این الفبا یک آموزش اضافه است.
•    لغت‌نامه‌های آنلاین مدرن و بسیاری از لغت‌نامه‌های دستگاه‌های تلفن همراه گویا (دارای صدا) هستند؛ بنابراین زبان آموزان به نمادهای آوایی احتیاج ندارند و فقط می‌توانند به صدا گوش دهند.

استفاده از نمادهای آوایی در آموزش

•    در بسیاری از کلاس‌ها یک جدول آوایی وجود دارد که معلمان یا زبان آموزان می‌توانند برای ساختن کلمات به نمادهای آن اشاره کنند. DVD4

•    دانش آموزان می‌توانند بازی دوز را انجام دهند، به طوری که باید کلمه‌ای را که شامل صدای داخل هر مربع انتخاب شده است را به درستی بگویند تا بتوانند یک خط مستقیم شامل سه O یا X به‌صورت افقی، مورب یا عمودی ترسیم کنند.

 

•    برخی از معلمان کلمات نوشته شده به خط آوایی را در اختیار دانش آموزان خود قرار می‌دهند و آن‌ها باید تلاش کنند این کلمات و عبارات را بخوانند، قبل از این‌که معلم آن‌ها را بخواند یا صدای تلفظشان را پخش کند. توجه داشته باشید که در مثال زیر، نماد ' تکیه اصلی را نشان می‌دهد. بخش 26

کلمات و عبارات زیر را با الفبای معمولی بنویسید. سپس به صدا گوش دهید تا ببینید آیا درست گفته‌اید؟!

a) /kɒf/                     d) /ǝ bæd ‘kɒf/
b) /’ælfǝbet/              e) /ðǝ ‘ti:tʃǝz ru:m/
c) /’restǝrɒnt/           f) /hɜ:r ek’saɪtɪŋ nju:z/

برای یادگیری نحوه‌ی تولید صداها در زبان انگلیسی می‌توانید اینجا کلیک کنید.
 


نویسنده:

مترجم: الهه اخوان

امتیاز: 5 از 3 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۵/۱۷ 8/8/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/الفبای-آوانگاری

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture