Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

همراه با کاردستی انگلیسی را تمرین کنید

برای سنین شش تا ده سال

Make dice. Print these craft activities

 

کاردستی

کودکان دوست دارند چیزی را درست کنند، به همین دلیل تمرینات کاردستی (craft activities) روش خوبی است برای این‌که شما و فرزندتان همراه با کاردستی انگلیسی را تمرین کنید. برای ایجاد انگیزه بیشتر در فرزندتان، می‌توانید با چیزهایی که درست می‌کنید بازی کنید. همه چیز را توی یک جعبه قرار دهید تا دفعه بعد هم بتوانید با آن‌ها بازی کنید. (برای تماشای ویدیو کلیک کنید)

(این مقاله حاوی لینک هایی برای پرینت گرفتن است. به لینکها دقت کنید).

 

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

می‌توانید برای انجام کارها زبانی مثل موارد زیر به کار برید:

Cut here.
Stick here.
Fold here.
Like this.
What color is this?
Where is the red pen? Where are the scissors?
Be careful.
Draw/ Write here.
How do you spell…?
Color it in.

بگذارید کودکتان زبانی را که به کار می‌برید بشنود و بعضی‌اوقات بگذارید او معلم باشد و به شما بگوید چه‌کار باید بکنید.

 

با تصاویر غذاها صورتک درست کنید

با تصاویر غذاها صورتک درست کنید

تصویر غذاها را از مجلات ببرید؛ و با آن‌ها صورتک‌هایی درست کنید. وقتی در حال درست کردن این صورتک‌ها هستید، از او سؤالاتی مثل این سؤالات بپرسید:

What’s this? Is this a nose?

کودکتان می‌تواند درباره صورتک کامل شده صحبت کند یا درباره آن بنویسد مثل:

The left eYe is a grape.

عروسک درست کنید

عروسک درست کنید

 

 

عروسک‌های دستی ساده درست کنید و همراه با کاردستی انگلیسی را تمرین کنید. (Craft activity templates (PDF,403KB را روی مقوا پرینت بگیرید و دستورالعمل را به انگلیسی به فرزند خود بدهید، از عباراتی که در بالا مثال زده شد استفاده کنید. اگر کودک شما دو پرنده عروسکی با رنگ‌های مختلف درست کند می‌توانید از آن‌ها برای شعر The little birds در بخش Action games section استفاده کنید.

 

 

 

طاس درست کنید

این متن (helpful language (PDF, 200KB، برگرفته از ویدیو است و شما می‌توانید از آن برای انجام تمرینات همراه با فرزندتان، کمک بگیرید و طاس درست کنید. Craft activities (PDF, 168KB) را روی مقوا پرینت بگیرید. به کودک خود کمک کنید تا مقواها را روی الگوی طاس بگذارد و بچسباند.

-    روی این طاس می‌توانید مثلاً اسامی رنگ‌ها را بنویسید و این بازی را اجرا کنید که هرکس باید به اجسامی دست بزند که همرنگ رنگ‌های نوشته‌شده روی طاس هستند.
-    می‌توانید روی آن تصاویری که می‌خواهید بچسبانید (حیوانات، غذاها، غیره...) و به سرعت اسم حیوان یا هر چیزی روی طاس است را بگویید.
-    می‌توانید از کلمات سرودهایی که در بخش Action games section وجود دارد استفاده کنید و دستورالعمل‌هایی را اجرا کنید مثل .(Jump, Clap, Arms up, Sit down, etc)
ساعت درست کنید


برای تمرین بیان وقت و زمان، ساعت بسازید. از موارد زیر استفاده کنید:


کاردستی ساعت

-   یک دایره کاغذی یا یک بشقاب کاغذی.
-    مقوا برای درست کردن عقربه‌های ساعت.
-    یک سوزن برای نگه‌داشته عقربه‌های ساعت در جای خود.

 

به فرزند خود کمک کنید تا جای اعداد را علامت‌گذاری کند. می‌توانید از او بخواهید که زیر هر کدام از اعداد، برای تمرین هجی کردن کلمات، آن‌ها را به حروف هم بنویسد. از سوزن برای نگهداشتن عقربه‌ها در جای خود استفاده کنید. می‌توانید در ویدیو یک ساعت درست شده را ببینید. وقتی درست کردن ساعت تمام شد، زمان‌هایی را مثال بزنید تا فرزندتان روی ساعت نشان دهد (نگاه کنید ببینید در کتاب درسی‌اش چه ساعت‌هایی را یاد گرفته)، مثلاً: Five o’clock, half past six, quarter past nine, quarter to twelve. وقتی توانست آن‌ها را به راحتی نشان دهد، زمان‌های جدیدی را خودتان مثال بزنید و از او سوال کنید:

what’s this time?

کارت‌هایی برای مناسبت‌ها درست کنید

می‌توانید کارت مناسبتی درست کنید. مثلاً برای موقعیت‌های خاص می‌توانید کارت‌هایی به زبان انگلیسی درست کنید. در مورد چیزی که دارند می‌کشند با آن‌ها صحبت کنید:

What’s this? What color is this?

در اینجا برخی از عباراتی که می‌توانید روی کارت‌ها بنویسید ارائه شده است:

Happy Birthday! Ten today!
Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!
Happy Mother’s Day!
Happy Father’s Day!
Happy Anniversary!
Get well soon!
Good luck!
Congratulations!

بازی صفحه‌ای درست کنید

بازی صفحه‌ای درست کنید

یک بازی صفحه‌ای درست کنید. شما یا کودکتان باید یک چهارخانه شطرنجی روی کاغذ بکشد. خانه‌ها را به اندازه‌ای بزرگ بکشید که بتوانید توی آن‌ها چیزی بنویسید. جای شروع و پایان را مشخص کنید. در بعضی از مربع‌ها دستورالعمل‌هایی مثل موارد زیر بنویسید:

Miss a turn.
Go back one place.
Go forward two places.
Throw again.

می‌توانید کارت‌هایی هم با کلمات آشنایی مثل اسامی حیوانات، غذاها یا رنگ‌ها داشته باشید. می‌توانید (these pictures (PDF, 3MB را پرینت بگیرید. کارت‌ها را در کنار صفحه بازی پشت و رو بگذارید. اگر یکی از بازیکن‌ها به خانه‌ای رسید که روی آن نوشته‌شده Take a card باید به انگلیسی بگویند که روی کارت چه چیزی نوشته‌شده است وگرنه آن را از دست می‌دهند. برای بازی به یک طاس (شاید خودتان درست کرده باشید) و چند ژتون احتیاج دارید. زبانی که برای این بازی مناسب است: 

Your turn. My turn. You’ve won. I’ve won.

 

مقاله های مشابه همراه با کاردستی انگلیسی را تمرین کنید

شما همچنین می توانید این مقاله ها را مطالعه کنید:

استفاده از گرامر برای مکالمه
انگلیسی حرف زدن در خانه
خواندن به همراه کودکتان
شعرها و بازی‌های حرکتی
بازی‌های نمایشی
 

Craft activities (ages 6-10)

Children like making  things, so craft activities are a great way for you and your child to have fun practising  English. To give your child an extra reason for the craft activity, there are  games you can play with the things you make. Keep everything in a box so you  can play the games again.

You will use a lot of the same language for each of these activities, for example:

Cut here.
Stick here.
Fold here.
Like this.
What colour is this?
Where is the red pen? Where are the scissors?
Be careful.
Draw / Write here.
How do you spell...?
Colour it in.

Let your child hear you use this language and sometimes let them be teacher, so they have to tell you what to do.


Food face

Cut out pictures of food from magazines. Use the pictures to make a food face. When you are making the faces, ask your child, e.g. What's this? Is this a nose? Your child can talk or write about the finished face, e.g. The mouth is a banana. The left eye is a grape.


Puppets

Make simple hand puppets. Print these craft activity templates (PDF, 403KB) onto card and give instructions to your child in English – use the phrases above.
If your child makes two different colour bird puppets, they can use them when they say the Little birds rhyme from the Action games section.


Making dice

This is a sheet of helpful language (PDF, 200KB) from the video. Use it to help you do the activities with your child.
Make dice. Print these craft activities (PDF, 168KB) onto card. Help your child to cut out and write on the dice template, then stick it together.
On your dice, you can write:
- colours and have a game where you race to touch something of the colour shown on the dice;
- any pictures (animals, food, etc.) and name what is shown on the dice as quickly as possible;
- words from the Chant in the Action games section and perform the instructions (Jump; Clap; Arms up; Sit down, etc).


Clock

Also included in Video 6
Make a clock to practise telling the time. Use:

- a circle of card or a paper plate;
- card for the clock hands;
- a split pin to hold the clock hands in place.

Help your child to mark out where the numbers go. You can ask your child to write the number word under each number to give them practice with these spellings. Use the split pin to hold the hands in place. You can see a finished clock on the video.
When the clock is finished, say some times for your child to put on the clock (check which times they have learned in their English course book), e.g. Five o'clock; half past six; quarter past nine; quarter to twelve. When your child can easily set the clock, set some times yourself and ask your child: What's the time?


Greetings cards

You can make greetings cards. For special occasions, you can make cards in English. Talk to your child about what they are drawing: What's this? What colour is this?
Here are some phrases to put in the cards:

Happy Birthday! Ten today!
Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!
Happy Mother's Day! (in the UK, 4th Sunday in Lent; in the US, 2nd Sunday in May)
Happy Father's Day! (in the UK, 3rd Sunday in June)
Happy Anniversary! (for wedding anniversaries)
Get well soon!
Good luck!
Congratulations!

Board games

Make a board game. You or your child can draw out a grid on some paper. Make the squares big so you can write in them. Mark the 'Start' and the 'Finish'. Write instructions in some of the squares, e.g.


Miss a turn.

Go back one place.
Go forward two places.
Throw again.

You can also have some cards with pictures of familiar words, e.g. animals, food or colours. You can print these pictures (PDF, 3MB). Put the cards face down next to the board. If a player lands on a square that says Take a card they say in English what is on the card or miss a go.
To play, you need a dice (maybe one you made) and counters. This language is useful: Your turn. My turn. You've won. I've won.

 


Refrence:

نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 4.5 از 2 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۹/۵/۳ 7/24/2020 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/همراه-با-کاردستی-انگلیسی-را-تمرین-کنید

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه ها:


سارینا [1400/04/01]

خوب بود بد نبود

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture