Loading...

گالری تصاویر

گالری تصاویر ویژه کودکان و نوجوانان آموزشگاه زبان خزائلی لحظات شاد آن‌ها حین آموزش را به ثبت رسانده است. آموزش از طریق بازی در محیطی شاد نه ‌تنها شعار بلکه باور ماست. با دیدن این تصاویر در شادی کودکانمان سهیم باشیم.