Loading...

فیلم های آموزشی

آموزشگاه زبان خزائلی با توجه و تمرکز بر روی زبان تخصصی انگلیسی، اقدام به تهیه و تولید سری پادکست‌ها و فیلم‌های آموزشی نموده است. شما با دنبال کردن آموزش‌های تصویری می‌توانید اطلاعات خود را در زمینه آموزش زبان افزایش دهید.


Proverbs:

Sofia Software

Copyright 2019 Khazaelischool | All Rights Reserved.

Location 119, 12 eastern St., Rajaeeshahr, Karaj, Alborz, Iran (Gohardasht branch).

Powered by Sofia Software.

Follow us on Social Media

School Phones
026 34401060
026 34401065