Loading...

ترمیک کارگاهی


یادگیری-آوا-خوانداری-نوشتاری-workshop

این دوره‌ها مناسب گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال می‌باشد. زبان آموزان پس از گذراندن دوره‌های کارگاهی (workshop) و یا با تعیین سطح می‌توانند وارد این دوره‌ها شوند. تمرکز این دوره‌ها بیشتر روی یادگیری آواهای حروف، خواندن و نوشتن می‌باشد. از این رو هر ترم در کنار آموزش کتاب‌های اصلی، کتاب‌های مکمل متناسب با دروس نیز در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که جهت ورود به ترم‌های بعدی، زبان آموزان باید هر ترم را با نمره مطلوب بگذرانند.