Loading...

کلاس‌های کارگاهی مدرسه زبان خزائلی


کارگاه-زبان-کودک-TPR – NLP – CLIL

این کلاس‌ها بر اساس جدیدترین متدهای TPR – NLP – CLIL برنامه‌ریزی شده‌اند و زبان آموزان با روش‌های خلاق و نو آورانه و انجام فعالیت‌های فیزیکی و ذهنی به صورت غیرمستقیم زبان را فراگرفته و از زبان انگلیسی همانند زبان مادری استفاده می‌نمایند.