Loading...

آموزش گزارش نویسی انگلیسی

در این مقاله با آموزش گزارش نویسی انگلیسی آشنا خواهید شد. زبان گزارش نویسی انگلیسی یکی از زبان‌های مورداستفاده برای نوشتن متون دانشگاهی است. مانند سایر زبان‌هایی که هر کدام مختص چیز خاصی است (مانند زبان مختص برای ارائه درس)، یادگیری عبارات زیادی نیاز دارید. شما باید بتوانید حداقل یک عبارت را برای هر مورداستفاده کنید.

حتما صفحه آموزش زبان انگلیسی ما را اینجا مطالعه کنید.

 

آموزش گزارش نویسی انگلیسی

 

به طور مثال برای بیان اهداف به بخش aim و برای مراجعه به اشکال به بخش‌های Finding section یا Discussion section مراجعه کنید. این‌که بعد از مطالعه این صفحه، چه چیز‌هایی یاد بگیرید به خودتان بستگی دارد. اگر بخواهید خوب بنویسید باید به جای آنکه همیشه از عباراتی مشابه استفاده کنید، ازعبارات متفاوتی استفاده کنید. به عبارت دیگر برای آنکه در گزارش خود هدفتان را بیان کنید، فقط کافی است یک بار از آن عبارت استفاده کنید. آن عبارت ممکن است برای همه عمر شما کفایت کند!

 

مقدمه آموزش گزارش نویسی انگلیسی

عنوان نمونه گزارش نویسی انگلیسی, کاملا به موضوع گزارش بستگی دارد. با این وجود, افعال و عبارات مناسبی هستند که می‌توانید در عنوان از آن‌ها استفاده کنید. خصوصاً برای گزارش‌های علمی که شامل افعال ذیل می‌شوند:

•    Investigating
•    Calculating
•    Measuring
•    Demonstrating
•    Analyzing
•    Determining
•    An investigation into
•    A demonstration of
•    An analysis of

 

پیشینه گزارش نویسی انگلیسی

ممکن است در بخش پیشینۀ گزارش نویسی انگلیسی, درباره چیزهایی کلی صحبت کنید. بهترین ترکیبی که می‌توانید در این قسمت به کار ببرید ترکیب (plural)+(no article) است. به عنوان مثال:

•    Mobile phones have become very popular in china in recent years

می‌توان از این روش هم استفاده کرد (singular)+(the)، به عنوان مثال:

•    The mobile phone has become very popular in china in recent years

خواهید دید که بخش پیشینۀ در آموزش گزارش نویسی انگلیسی به ارجاع درون متنی نیاز دارد. برخی از ساختارهای ارجاع در ذیل آورده شده است. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به بخش References and Citations مراجعه کنید.

According to X (2000, p.115) ...
, ... states/points out/suggests                                 As X (2000, p.115)
that...              X (2000, p.115)
defines Y as ... X (2000, p.115)
(X, 2000, p.115). ...

نظریه

در بخش نظریه گزارش نویسی انگلیسی به ارائه تعاریف و طبقه‌بندی نیاز دارید. اگر می‌خواهید به نظریه‌ها یا اصول گزارش نویسی انگلیسی استاندارد مراجعه کنید از ساختار زیر استفاده کنید.

Newton's first law            As stated by
According to
States that…                 Newton's first law

از ساختار زیر می‌توانید برای معادلات استفاده کنید:

  where x is…and y is…         The equation for z is…
The equation for z can be written…
The z equation can be given as…
The following equation of z can be obtained:…

از عبارات زیر می‌توان برای این استفاده کرد که بگوییم این مقوله چه معنایی دارد یا برای چه استفاده می‌شود:

•    X stands for/ represents/ denotes/ symbolizes
•    Y is represented by x
•    Y is denoted by x
•    Y is symbolized by x
•    …where x is/ stands for/ denotes/ represents y

اهداف

این بخش از نمونه گزارش نویسی انگلیسی, نشان می‌دهد که چرا می‌خواهید این گزارش را بنویسید. زمان‌هایی که در این بخش استفاده می‌کنید به موضوع، یک گزارش (که هنوز وجود دارد) یا یک آزمایش (که تمام شده است) بستگی دارد. در صورتیکه به یک گزارش مراجعه می‌کنید، باید از زمان‌های حال استفاده کنید. اگر به یک آزمایش که صورت گرفته و تمام شده است، اشاره دارید باید از زمان‌های گذشته استفاده کنید.

Research (sth)

Discover (wh-)

Investigate/ find out (sth or wh-)
The aim/ purpose/ objective of this report is firstly to   
A second/ third/ final aim (of the report) is to
The aim/ purpose/ objective of the experiment was to
The experiment aimed to

مثال‌هایی برای بخش اهداف گزارش نویسی انگلیسی با استفاده از ساختارهای بالا برایتان در ذیل آورده‌ام:

•    The aim of this experiment was to measure the value of gravity in Guangzhou by using a simple pendulum.
•    The aim of this report is to investigate whether class size has a significant effect on student achievement.

روش شناسی

در بخش روش شناسی به طرح کلی این می‌پردازیم که چگونه اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌ایم. معمولاً در زبان دانشگاهی از من یا ما استفاده نمی‌شود. اغلب در این قسمت از ساختار مجهول استفاده می‌شود (زیرا آزمایش یا مطالعه به پایان رسیده است). استفاده از نشانه‌های انتقال می‌تواند برای نشان دادن فرآیند، مفید باشد. در ادامه, مثال‌هایی برای آموزش گزارش نویسی انگلیسی آورده شده است:

•    First (ly)/ initially/ at first/ at the beginning/ to begin with…
•    Second (ly)then/ next/ subsequently/ after that…
•    Finally/ at the end/ lastly…
•    After doing x, y was done.
•    Before/ prior to doing x, y was done.
•    Before x was done, y was done.
•    Prior to x being done, y was done.

به عنوان مثال جمله زیر را در نظر بگیرید:

•    After measuring the length of the string, the bob was moved several degrees.

گزارش‌های علمی معمولاً شامل بخشی هستند که وسایل مورد نیاز آزمایش را بیان می‌کند. در ذیل عباراتی را که می‌توان برای این قسمت به کار برد، می‌بینید:
 

Consisted of…        Used in the experiment      The apparatus   
Comprised… 
Was set up as shown in the diagram below.          

یافته‌ها

اگر از جدول، نمودار و غیره استفاده می‌کنید، می‌توانید از زبان گزارش نویسی انگلیسی جدول پایین, استفاده کنید. توجه داشته باشید که این زبان فقط برای توضیح است و درباره تحلیل و نتیجه‌گیری نباید از آن استفاده کرد.

y/ information about y      

gives

shows

      indicates
Figure x      
Table x

بحث

زبانی که در جدول زیر آمده است را می‌توان برای اشاره به نمودار و غیره در بخش بحث استفاده کرد. برخلاف بخش یافته‌ها که فقط می‌شد از عبارات برای توضیح استفاده کرد، عبارات ذیل را می‌توان برای بحث نیز استفاده کرد. مثلاً می‌توان گفت: این قسمت بیانگر این است که این اطلاعات چه مفهومی دارند.

...              the chat,
the figure,
the table,
the graph,       
table 1,
figure 2,

 
As can be seen from        
According to
that…            As is shown in
It can be seen from

عبارات زیر را می‌توان برای گزارش‌نویسی علمی و پژوهشی استفاده کرد. مثلا وقتی می‌خواهیم نتایج را با آنچه انتظار داریم, مقایسه کنیم.

The given/ accepted value of x, which is… This result can be compared with
This result/ value agrees with
This result/value is close to
The calculated answer is a little different to      

عبارات زیر را هم می‌توان برای بحث در این مورداستفاده کرد که چگونه اشتباهات می‌توانند روی نتایج کار تأثیر بگذارند.

In the measurement of x, thereby affecting the results.    May have arisenMay have arisen       Errors
From neglect of x, which might have affected the results. A further error

نتیجه‌گیری

عبارات زیادی برای به کار بردن در بخش نتیجه‌گیری موجود نیست اما می‌توان از نشانه‌های مخصوص نتیجه‌گیری مثل "in inclusion" استفاده کرد. برای گزارش‌ نویسی علمی، می‌توان عبارات زیر را به منظور نشان دادن درجۀ صحت به کار برد.

    The given/ accepted/ true value Agree with The results obtained        
Partly agree with
Are close to
Are a little different from    

پیشنهاد‌ها

برای پیشنهاد‌ها در یک نمونه گزارش نویسی انگلیسی می‌توان از ساختار فعلی زیر استفاده کرد. عملکرد درست آموزش زبان انگلیسی را اینجا مشاهده کنید.

    (verb) X should
It is recommended that x       

نمونه گزارش نویسی انگلیسی که در آن‌ از ساختار بالا استفاده شده است، در ذیل آمده است:

•    Based on the conclusions above, it is recommended that the company consider paying more attention to above-the-line promotion in order to attract new customers.
•    Further research should be carried out to find out if these opinions are true in other market segments.

اگر مشغول نوشتن گزارش آزمایشگاه هستید، می‌توانید از ساختارهای شرطی زیر استفاده کنید. آنها, برای نشان دادن اینکه چگونه می‌توان آزمایش را اصلاح کرد.

The results might have been more accurate.       X had been (done) (instead of y) if
  The results might have been more accurate if    

 

گزارش چیست؟

گزارش عبارت است از شکل کاملاً ساختاریافتۀ نوشتار که اطلاعات واضح و خلاصه‌ای پیرامون موضوعی به شنوندگان ارائه می‌دهد. این اطلاعات معمولاً نتایج یک آزمایش، تحقیق یا سایر اشکال تحقیقات ابتدایی مانند: پرسشنامه یا بررسی است. آموزش گزارش نویسی انگلیسی، شامل نوشتن عنوان و زیرنویس، نمودار و جدول می‌شود. اغلب گزارش‌ها از اطلاعاتی که در آن‌ها ارائه شده است برای پیشنهاد‌های آتی استفاده می‌کنند. گزارش نویسی انگلیسی فقط در دانشگاه رایج نیست, بلکه در صنعت و دولت هم استفاده می‌شود. 

شما ممکن است, اشکال متفاوتی از نوشتار را در متون دانشگاه به کار ببرید. اشکال نوشتار دانشگاهی می تواند از نوشتن برای نشریات گرفته تا نوشتن تحقیق‌های طولانی گسترده باشد. دو شکل رایج نوشتن متون در دانشگاه، مقاله‌نویسی و گزارش‌نویسی هستند. در ادامه به توضیح این می‌پردازیم که گزارش چیست و انواع گزارش‌هایی را که ممکن است شما نیاز به نوشتن آن‌ها داشته باشید را ارائه می‌دهیم. به‌طور خلاصه بیان می‌کنیم که فرق بین مقاله و گزارش چیست.

انواع گزارش

انواع مختلفی از آموزش گزارش نویسی انگلیسی برای نوشتن وجود دارد. با این حال, نوع گزارشی که شما در دانشگاه می‌نویسید به رشته تحصیلی شما بستگی دارد. هر نوع گزارش نویسی, قالب و قوانین مربوط به خودش را دارد. گرچه ساختار و زبان مورد استفاده در تمام گزارش‌ها شبیه به هم است. برخی از گزارش‌های مهمی که در دانشگاه نوشته می‌شوند عبارت‌اند از:

•    گزارش آزمایشگاه: این نوع گزارش به توضیح و تحلیل نتایج آزمایش‌ها می‌پردازد. ممکن است تحت عناوین گزارش آزمایشگاه، گزارش تجربی یا گزارش علمی دیده شود.
•    گزارش تجاری: این گزارش به تحلیل موقعیت‌ها می‌پردازد و از نظریه‌های تجاری برای ارائه راه حل و پیشنهاد‌ها استفاده می‌کند. گزارش نویسی تجاری شامل: گزارش تحقیقات بازار، تحقیقات بازاریابی، گزارش‌های بازاریابی و گزارش‌های مالی می‌شود. 
•    گزارش مطالعه موردی: این گزارش به بررسی موارد واقعی (case) می‌پردازد و با نظریه‌های مناسبی به تحلیل و مطالعه (study) آن می‌پردازد. 
•    گزارش پروژه: این گزارش درباره پروژه در حال انجام است.
•    گزارش تحقیق: این گزارش، نتایج تحقیقی که انجام شده است را ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال از طریق بررسی‌ها (به‌وسیله پرسشنامه و مصاحبه) انجام می‌شود.
•    گزارش تدریجی: این گزارش به بررسی پیشرفت پروژه در مدت زمان مشخص می‌پردازد.
•    گزارش طرح: این نوع گزارش به توصیف و ارزیابی طرحی می‌پردازد که برای حل مشکل مشخصی به وجود آمده است. 
•    گزارش میدانی: این گزارش شامل نظریه‌ها است و به توصیف فرد، مکان یا واقعه مورد مشاهده می‌پردازد و مشاهدات را تحلیل می‌کند.

ممکن است, انواع دیگری از آموزش گزارش نویسی انگلیسی هم وجود داشته باشد. نمونه گزارش نویسی انگلیسی دیگر مانند: گزارش تحلیل سیستم، گزارش ریاضی، گزارش امکان سنجی و گزارش کار مشتری وجود دارند. برخی رشته‌های دانشگاهی به‌ویژه تجارت شما را ملزم به نوشتن گزارشی با عنوان منحصر به فرد می‌کنند. این یک گزارش نیست, زیرا جدا از عنوان بقیه ویژگی‌های آن همانند یک مقاله معمولی است. 

گزارش در مقایسه با مقاله

بسیاری از مهارت‌های نوشتاری مورد نیاز مقالات مثل جملاتی که موضوع در آن‌ها ذکر شده است، انسجام و استناد در گزارش هم استفاده می‌شود. با این حال از چندین جهت گزارش به مقاله شباهت ندارد. جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین تفاوت‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. این تفاوت‌ها به سه بخش موارد کلی، ساختار و محتوا تقسیم شدند. جهت اطلاعات تکمیلی در مورد آموزش گزارش نویسی انگلیسی اینستاگرام ما را دنبال کنید.

 

 

  گزارش مقاله
کلی هدف اطلاعات خاصی را (توصیف و توضیح)به خواننده می‌دهد.  یک بحث را مطرح می‌سازد.
خوانایی می‌توان در بخش‌های خاصی خیلی سریع به اطلاعات دست‌یافت (و در چکیده). نیاز به مطالعه دقیق است به‌منظور دنبال کردن بحث.
مهارت‌های نوشتاری مهارت‌های تحقیق و توانایی تحلیلی اطلاعات را نشان می‌دهد. توانایی ادامه بحث (پایان‌نامه) را نشان می‌دهد از طریق دانش و درک موضوع.
اندازه همیشه یک تکلیف طولانی است. ممکن است تکلیفی کوتاه (مثلاً برای پاسخ به یک امتحان) یا بلند باشد.
ساختار بخش‌ها بخش‌های تعریف شده مشخصی دارد و هر یک کارکرد متفاوتی دارد.  به جای بخش از پاراگراف‌های منظم استفاده می‌شود.
عناوین از عناوین و زیرنویس برای بخش‌های مختلف استفاده می‌کند (اغلب شماره گذاری می‌شود). معمولاً عنوان، زیرنویس یا شماره گذاری ندارد.
محتوای صفحه اغلب شامل یک صفحه محتوا می‌شود که در آن بخش‌های مختلف گزارش نشان داده می‌شود. معمولاً صفحه محتوا ندارد. 
محتوا گرافیک معمولاً از جدول، نمودار و گراف استفاده می‌شود. معمولاً گرافیک ندارد.
تحقیق معمولاً شامل تحقیقات اولیه (مثل آزمایش‌ها و بررسی‌ها) به اضافه تحقیقات ثانویه می‌شود. عموماً شامل تحقیقات ثانویه (مثلاً استناد به متن کتب یا نشریات) می‌شود.
اعمال پیشنهادی اغلب پیشنهاد‌ها ارائه می‌شود. فقط انواع خاصی از (مانند بحث) مقاله شامل پیشنهاد‌ها است.
ضمیمه ممکن است شامل ضمیمه‌هایی با توضیحات اضافه باشد. بعید به نظر می‌رسد شامل ضمیمه باشد.

 

نمونه گزارش نویسی انگلیسی

Structure of reports

 

آموزش گزارش نویسی انگلیسی

 

نکاتی در مورد بخش‌های مختلف گزارش نویسی

یکی از ژانر‌های نوشتاری رایج در دانشگاه، زبان گزارش‌ نویسی انگلیسی است. گرچه ساختار اصلی آن بر اساس رشته‌ای که می‌خوانید متفاوت است، اما ساختار کلی آن برای تمام رشته‌ها مشابه است. ساختار معمولی گزارش اغلب به‌صورت IMRAD(introduction, method, results and discussion) که حروف ابتدای کلمات مقدمه، روش، نتایج و بحث است. چون گزارش‌ها معمولاً با یک چکیده شروع می‌شوند می‌توان به‌طور مختصر گفت AIMRAD که A نشان‌دهندۀ کلمۀ چکیده (Abstract) است.

 

مقدمات (preliminaries)

در ابتدای گزارش، پیش از موضوع اصلی، قسمت‌های متعددی قرار می‌گیرند. این قسمت‌ها شامل: عنوان گزارش، چکیده و فهرست مطالب می شود.

1.    عنوان (Title page)

در گزارش شما باید بخشی به‌ عنوان اختصاص داده شود و باید شامل موارد زیر باشد:

•    عنوان گزارش
•    نام نویسنده یا نویسندگان
•    شمارۀ دانشجویی
•    نام سخنرانی که گزارش مربوط به آن است
•    تاریخ ارائه

2.    چکیده (Abstract)

آموزش گزارش نویسی انگلیسی نشان می دهد که گزارش های طولانی باید دارای چکیده باشند. چکیده در واقع خلاصه‌ای از گزارش است و باید اطلاعاتی را در موضوعات کلیدی و مهم ارائه دهد. به عبارت دیگر باید هدف گزارش، روش کار، یافته‌های اصلی و نتایج گزارش در آن مطرح شوند. گزارش‌های کوتاه مثل نتایج آزمایشگاه, معمولاً به چکیده نیاز ندارند.

3.    فهرست مطالب (Contents Page)

معمولا, نمونه گزارش نویسی انگلیسی دارای فهرست مطالب است. در بخش فهرست، تمام عناوین, عناوین فرعی و شماره صفحات مربوطه ارائه می‌شوند. بسیاری از نرم‌افزارهای تایپ خود دارای یک بخش فهرست مطالب به‌صورت خودکار هستند.

مقدمه (Introduction)

اولین قسمت آموزش گزارش نویسی انگلیسی، آموزش مقدمه است. معمولاً این قسمت شامل قسمت‌های کوچک‌تری است که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

1.    پیشینه (Background)

در این قسمت باید اطلاعاتی دربارۀ پیشینۀ تحقیق ارائه شود. بخش پیشینه گزارش, مطالب مرتبط با رشته مورد نظر را ارائه می‌دهد. احتمال دارد, این قسمت شامل مطالبی از سایر منابع باشد که در این صورت باید به آن‌ها به درستی استناد کرد. همچنین در این قسمت خلاصه‌ای از هر اطلاعاتی که در کتاب‌های درسی و یا سایر منابع وجود دارد، ارائه دهید.

2.    نظریه (Theory)

در آموزش گزارش نویسی انگلیسی خواهید دید که بسیاری از گزارش‌ها، خصوصاً گزارش‌های علمی حاوی نظریه‌ هستند. به طور مثال, معادلاتی که بعدها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شما باید تعریف و اصطلاحات کلیدی و اطلاعات طبقه بندی شده‌ای را در قسمت نظریه گزارش ارائه کنید. مثل بخش پیشینه، باید در درون متن تمام اطلاعاتی که برگرفته از کتب درسی یا سایر منابع است، به درستی مورد استناد قرار گیرد.

3.    اهداف (Aims)

در این قسمت توضیح داده می‌شود که چرا گزارش نویسی انگلیسی انجام می‌شود. زمان افعال مورد استفاده در این قسمت به این بستگی دارد که گزارش (هنوز وجود دارد) یا آزمایش (به اتمام رسیده است) نوشته می‌شود.

روش کار (Method)

اغلب به روش کار, روش شناسی هم گفته می‌شود. این قسمت نحوه جمع‌آوری اطلاعات را فهرست می‌کند. همچنین, به این می‌پردازد که چه مقدار اطلاعات جمع‌آوری‌شده است و این اطلاعات از کجا آورده شده‌اند. مثلاً اگر از روش پیمایشی (survey) استفاده می‌کنید، باید به این سؤالات پاسخ دهید:

•    تحقیق پیمایشی چگونه صورت گرفت؟
•    گروه هدف را چگونه انتخاب کردید؟
•    چه تعدادی از افراد در این تحقیق شرکت کردند؟
•    آیا از مصاحبه استفاده شد و یا از پاسخنامه استفاده شد؟

اگر گزارش مورد نظر گزارش آزمایشگاهی است, پس باید به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

•    از چه وسایلی استفاده شد؟
•    چگونه آزمایش را هدایت کردید؟
•    چند بار مراحل را انجام دادید؟
•    چه مراحلی را برای افزایش دقت انجام دادید؟


نتایج (Results)

این قسمت که به آن بخش یافته‌ها هم گفته می‌شود، اطلاعات جمع‌آوری‌شده (مثلاً از تحقیق پیمایشی یا آزمایش) را ارائه می‌کند. در این قسمت معمولاً اطلاعات از طریق جداول و نمودارها، ارائه می‌شود. این بخش در درجه اول به توصیف می‌پردازد و کاری با تحلیل یا نتیجه‌گیری ندارد.

بحث (Discussion)

بخش بحث، تجزیه و تحلیل هم نامیده می‌شود و قسمت اصلی گزارش است. شما در بخش بحث, عقاید خود را بیان می‌کنید. بخش بحث گزارش, اطلاعات پیشینه یا نظریه که مربوط به بخش مقدمه هستند و همچنین اطلاعاتی از بخش یافته‌ها را شامل می‌شود. برخی مواقع ممکن است, نیاز به بخش‌های فرعی (با عناوین فرعی) باشد تا خواننده‌ها بتوانند سریع به اطلاعات دست پیدا کنند.

اگرچه عناوین فرعی به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. با این حال باید پاراگراف‌های خوش ساختی با جملات موضوعی مشخص و واضح بنویسید. این بخش معمولاً حاوی نمودار و موارد تصویری است که می‌تواند به خواننده‌ها برای درک نکات اصلی کمک کند. در واقع, این بخش باید اهدافی را که در مقدمه ذکر شده است، کامل کند. همچنین باید شامل اطلاعات کافی برای توجیه نتایج و بخش پیشنهاد‌اتی که بعدها در گزارش خواهد آمد، باشد.

نتیجه‌گیری (Conclusion)

نتیجه‌گیری بعد از تجزیه و تحلیل که در بخش بحث وجود دارد قرار می‌گیرد. بخش نتیجه گیری در گزارش باید واضح و مختصر نوشته شود. نتیجه‌گیری باید به‌طور مستقیم به اهداف گزارش و چگونگی انجام آن‌ها مرتبط باشد. آموزش گزارش نویسی انگلیسی نشان می دهد که نباید در این مرحله‌ی گزارش، اطلاعات جدیدی اضافه شود.

پیشنهاد‌ات (Recommendations)

گزارش نویسی انگلیسی باید با بخش پیشنهاد‌ها به پایان برسد. این قسمت باید خاص باشد. قسمت نتیجه‌گیری, مشتق شده از بدنه اصلی گزارش است و نباید اطلاعات جدیدی در آن لحاظ شود.

منابع (Reference Section)

تمام منابعی که در متن به آن‌ها استناد شده است باید در این بخش به‌طور کامل عنوان شود. بنابراین برای اطلاعات بیشتر در مورد بخش های مختلف به بخش منابع گزارش مراجعه کنید.

ضمایم (Appendices)

بخش ضمایم در آموزش گزارش نویسی انگلیسی همه اطلاعاتی که برای شما مهم نبوده و تمایل نداشتید در متن گزارش شما باشد را شامل می‌شود. با این حال, ممکن است برای خوانندگان گزارش به‌عنوان منبع مورد استفاده قرار گیرد، ارائه می‌شود. بخش ضمایم باید مانند پرسشنامه‌ای که در تحقیق پیمایشی استفاده می‌شود یا رضایت‌نامه برای مصاحبه با شرکت کنندگان, مشخص و شماره‌گذاری شده باشد. در اینصورت, خوانندگان می‌توانند در متن اصلی به آن‌ها مراجعه کنند. ضمایم باید به این صورت باشند: ضمیمه 1، ضمیمه 2 و غیره.

نمودار زیر خلاصه‌ای از بخش‌هایی از گزارش است که در بالا توضیح داده شد:

آموزش گزارش نویسی انگلیسی


Refrence:

نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 4.33 از 3 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۲/۱۲ 5/2/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/زبان-گزارش-نویسی

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture