Loading...

معرفی صفات Introducing adjectives

معرفی صفات Introducing adjectives به طور کلی به تعریف اسامی اشاره دارد. برخی کلمات می توانند همزمان در جایگاه صفت و قید قرار بگیرند.

مقاله آموزش زبان انگلیسی را بخوانید.

 

Introducing adjectives

(ویژه مدرسین)

The spicier the better

Hiro and Sam are in a restaurant.
Hiro: I'm sorry I got here late, Sam.
Sam: That's OK. We said we would have a late dinner.
Hiro: I had to go and see my father in hospital, remember?
Sam: Oh yes, I forgot. How is he?
Hiro: He seemed well and happy. He was better than yesterday, anyway, more cheerful.
He should make a good recovery.
Sam: That's great. You must be happy about that.
Hiro: When I got there he was sitting up in bed wearing a large, new, red and green silk
jacket that my sister had given him. She likes you, by the way.
Sam: Who? Your sister? Me?
Hiro: Yes, she says you're really good-looking.
Sam: She does?
Hiro: Hey, come on, don't look so uncomfortable.
Sam: It's just that, well ...
Hiro: Forget I said anything.
Sam: Anyway, this is your first time in a real Mexican restaurant - a Japanese-Mexican
restaurant - so what are you going to eat?
Hiro: I want to trY some of those world-famous jalapeno peppers.
Sam: It's not jalapeno, Hiro, it's jalaper'io.
Hiro: Are you saying my pronunciation is bad?
Sam: Hey, don't get mad at me. It's just that I worked in a Mexican restaurant once.
Hiro: OK, OK.
Sam: Here, try one of mine. But be careful. They are very spicy.
Hiro: I don't care about that. The spicier the better.
Sam: Sure?
Hiro: Yes, of course. Let's see. May I? Wow that is the hottest, spiciest, most delicious taste I have ever ... water I Water!

 

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

 

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

 

معرفی صفات اصلی

صفت‌ها اسامی را تعریف می‌کنند. معرفی صفات اصلی قابل مشاهده در مکالمه بین سم و هیرو عبارت بودند از:

Better, careful, cheerful, delicious, first, good-looking, great, green, happy, hot, mad, late, Mexican, new, red, spicy, uncomfortable, well, world famous

برخی از کلمات می‌توانند هم صفت و هم قید باشند. در جمله:

We said we would have a late dinner.

کلمه late یک صفت است؛ زیرا در حال توصیف کردن شام است؛ اما در عبارت:

I got here late.

کلمه late یک قید است زیرا در حال توصیف کردن فعل جمله است. زمانی که هیرو پدر خود را در عبارت: .He seemed well and happy توصیف می‌کند، well یک صفت است. اما در جملاتی مانند She plays clarinet well کلمه well یک قید است. زیرا در حال توضیح دادن درباره فعل است.

ساختن صفت

صفت‌ها می‌توانند یک کلمه‌ای باشند:

They are very spicy. / A Mexican restaurant / a good memory / a late dinner

یا می‌توانند به دو کلمه متصل به یکدیگر ختم شوند؛ مانند good-looking که از ساختار زیر پیروی می‌کند:

Adj. + Participle

و یا کلمه world-famous که از ساختار زیر پیروی می‌کند:

Noun + adj.

بقیه مجموعه‌ها شامل ساختارهای زیر هستند:

Adj./noun +preposition: rolled-up sleeves / a cast-off jacket

و

Noun + participle: a life-changing event

صفات دو کلمه‌ای معمولاً با یک خط تیره به دیگری متصل هستند. (بخش ۱۲بسیاری از صفات می‌توانند با affix ها به حالت نفی تبدیل شده یا تغییر شکل بیابند؛ مانند:

Un(comfortable): uncomfortable
Dis(agreeable): disagreeable
Less(clue): clueless
Ful(care): careful

جمله You must be happy about that مثالی از صفاتی است که همیشه همراه با یک پیشوند خاص استفاده می‌شوند. همان‌طور که mad = (angry) در جمله:

Don’t get mad at me!

آمده است. این کلمه می‌تواند با at و about همراه شود:

I was mad about what he said.

صفات better, cheerful, spicier مثالی برای صفت‌های تفضیلی Comparative adjectives هستند. به صفت‌های یک بخشی، برای ساختن صفات تفضیلی، er اضافه می‌کنیم:

Nice: nicer
Young: younger

اگر صفتی به y ختم شود، y را به i تبدیل می‌کنیم:

Spicy: spicier
Noisy: noisier

اگر صفت به حرفی با ساختار vowel+ consonant ختم می‌شد، آخرین حرف کلمه را دو بار می‌نویسیم:

Thin: tinner
Wet: wetter

اگر صفات کوتاه نبودند، (چندبخشی بودند) معمولاً از ساختار more+ adjective استفاده می‌کنیم:

More cheerful, more expensive

برخی صفات با هر دو حالت قابل گویش هستند:

Clever: cleverer, more clever

بعضی کلمات خالت تفضیلی‌شان متفاوت از اصل کلمه است:

Good: better

کلمات spiciest, hottest, most delicious مثال‌هایی از صفات عالی Superlative adjectives هستند. ما به صفات یک بخشی، برای ساختن صفت عالی، est اضافه می‌کنیم؛ مانند:

Nicest, youngest

در صورت لزوم، مانند قواعد صفات تفضیلی، دیکته کلمات را تغییر می‌دهیم. برای صفات چندبخشی، از most استفاده می‌کنیم. همچنین چندین استثنا در ساخت صفات عالی وجود دارد؛ مانند:

Good: best

صفات، چگونه هستند؟

زمانی‌که ما از بیشتر از یک صفت قبل از یک اسم استفاده می‌کنیم آن‌ها را با ویرگول از دیگری جدا می‌کنیم.

That is the hottest, spiciest, most delicious taste…

وقتی‌که از بیشتر از یک صفت بعد از فعل‌هایی مانند be و seem استفاده می‌کنیم. معمولاً یک and قبل از آخرین صفت می‌گذاریم:

He seemed well and happy.

از and باید بین دو رنگی که برای توصیف یک چیز نام می‌بریم، استفاده کنیم.

A large, new, red and green jacket

وقتی تعدادی صفت داریم، معمولاً صفات کلی مانند big را قبل از صفات جزئی مانند red که دقیق‌تر می‌شوند، استفاده کنیم. صفات کلی General adjectives به‌صورت اندازه، big، حالت‌های فیزیکی، heavy، سن و قدمت، new, young و square ظاهر می‌شوند. صفات جزئی Specific adjectives معمولاً به‌صورت رنگ، red، ملیت، Japanese، جنس، silk و کاربرد، musical ظاهر می‌شوند. این بدان معناست که باید بگوییم:

A large, new, red and green silk jacket
A red and green silk, new, large jacker ×

می‌توانیم از صفات تفضیلی در الگوهایی مانند the…. The better استفاده کنیم.

The spicier, the better

و گاهی می‌توانیم با تکرار صفات تفضیلی بر روی کیفیت رویداد تأکید کنیم:

It was going hotter and hotter.

صفات عالی معمولاً در عباراتی مانند the most…. I have ever seen/tasted استفاده می‌شوند.

The most delicious taste I have ever experienced.

می‌توانیم صفاتی را با حروف معرفه معین بکار ببریم (بخش۱۳) تا معنی کلیت یک گروهی از اشیا یا مردم را برسانند:

The blind, the rich,…
 

دوست داری تصحیح شوید؟

هیرو خیلی از اینکه سم نوع تلفظ او را تصحیح کرد خوشحال نشد. اکثر ما از اینکه دیگران به ما بگویند اشتباه می‌کنیم خوشمان نمی‌آید. کلاس زبان هم هیچ تفاوتی ندارد و ما مکرراً باید به دانش‌آموزان‌مان اشتباهات‌شان را بگوییم و به آن‌ها کمک کنیم تا آن‌ها را تصحیح کنند. (خودمان این کار را انجام دهیم.) به همین دلیل نحوه انجام دادن آن خیلی اهمیت دارد. بخش۷۳

 

 

 

 

 

 


نویسنده:

مترجم: یاسمین خوشه چین

امتیاز: 5 از 3 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۲/۱۴ 5/4/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/معرفی-صفات-Introducing-adjectives

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture