Loading...

متمم‌های فعلی Verb complementation

متمم‌های فعلی Verb complementation کلمه یا گروهی از کلمات است که برای تکمیل معنی بخش دیگری از جمله استفاده می‌شود. در حقیقیت متمم‌های فعلی به کلمه یا کلماتی که به آن‌ها متصل می‌شوند, معنای بیشتری می‌دهند.

آموزش زبان انگلیسی را با ما دنبال کنید.

 

متمم‌های فعلی Verb complementation

 

(ویژه مدرسین)

Substitute lesson

In the evening, Manuela’s new mobile phone rang. It was the same model of phone as her husband’s – the phone that she remembered giving him for their wedding anniversary. He had suggested that it wasn’t fair that he had a beautiful new phone and she didn’t. So he bought one for her.

He was so thoughtful. She picked up the phone. It was Oriel, a colleague at her school. He said that he had a dentist’s appointment the next day and he asked her if she would teach his morning lesson. She didn’t want to do it because she hadn’t finished preparing her lessons for next week.

But that didn’t stop Oriel! First of all he told her that he hated going to the dentist. (‘I know,’ she said, ‘I don’t enjoy having my teeth done either.’) And then he said he had forgotten to arrange cover for his class. He kept on saying things like ‘You must help me!’ And so, even though she didn’t intend to say yes, she finally agreed to teach his lesson.

 

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

 

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

 

فعل + فعل

وقتی از فعلی، بعد از فعل دیگر استفاده می‌کنیم، باید در مورد حالت گرامری که در حال استفاده از آن هستیم دقت داشته باشیم. به‌طور مثال، فعل Modal auxiliary، must مانند دیگر افعال modal (بخش  ۸) همیشه همراه با یک فعل Infinitive بدون to همراه است.

You must help me! ✔️

نمی‌توانیم بگوییم:

You must to help me! ✖️

شماری دیگر از مثال‌های الگوی verb + verb در داستان مانوئلا وجود دارد:

1.finish: She didn’t finish preparing.
2.enjoy: I don’t enjoy having….
3.keep on: He kept on saying…

این‌ها سه عدد از فعل‌هایی هستند که با ing - استمراری تلفیق شده‌اند. ing participle - از حالت ing- برای فعلی که بعد از این سه نوع از انواع فعل می‌آید، استفاده می‌کنیم. دیگر افعال با کارکرد مشابه شامل admit, consider, dislike, imagine, miss و افعال Phrasal هستند. (بخش ۹)
مانند:

Carry on, give up, put off

کلمات agree و want معمولاً با ساختار to + infinitive همراه هستند. بقیه فعل‌های همانند agree و want شامل appear, attempt, decide, hope, offer, promise و refuse هستند.

1.agree: She finally agreed to teach his lesson.
2.
want: She didn’t want to do it.

کلمات hate و intend می‌توانند با هر دو حالت ing- و to + infinitive همراه شوند. (بدون فرق و تأثیر چندانی بر معنی جمله، یعنی با هر حالتی که نوشته شوند، معنی یکسانی را به مخاطب می‌رساند.)

1.hate: He hated going to the dentist.
2.
intend: She didn’t intend to say…


She didn’t intend saying yes.
I hate to go to the dentist.

افعال با کارکرد مشابه به این دو، عبارتند از: Start, love, begin. کلمه Remember می‌تواند با ing- و to + infinitive همراه شود. با این‌حال معنی هر کدام از حالت‌ها با دیگری تفاوت خواهد داشت.

Remember: She remembered giving him…

مثلاً:

She remembered giving him a phone.

او تلفن را به دیگری داد و خاطره انجام دادن این‌کار را در ذهن خود دارد، اما:

She remembered to give him a phone.

او وظیفه خود را انجام داده و فراموش نکرده است.


مقایسه متمم‌های فعلی Verb complementation

I tried to open the window, but it was stuck.

(نتوانستم پنجره را باز کنم.)

I tried opening the window, but the room was still too hot.

(پنجره را باز کردم.)

✔️ دقت داشته باشید که فعل forget عموماً با یک to + infinitive همراه است:

He had forgotten to arrange cover for his class.

اما never forget = remember می‌تواند با ing- هم همراه شود:

I’ll never forget seeing her for the first time.
 

کلمه Suggest یکی از بسیار افعالی است که می‌تواند با ساختار that + sentence همراه شود. از دیگر افعال مشابه می‌توان به agree و promise اشاره کرد:

Suggest: He had suggested that it wasn’t fair.


1.He agreed that he would go.
2. I promise that I will help you.


قواعد بازگو کردن صحبت‌ها

می‌توانیم با حالت Direct speech بازگو کنیم که افراد چه می‌گویند. مثلاً:

‘I know.’ She said. ‘You must help me!’

یا می‌توانیم از حالت Indirect speech (Reported speech) استفاده کنیم.


حرف‌های اصلی اوریل پشت تلفن این‌گونه بود:

I have a dentist’s appointment tomorrow.
I have forgotten to arrange cover for my class.
I hate going to the dentist.

اگر همسر مانوئلا در اتاق بود، مانوئلا می‌توانست به این شکل گفت و گو را بازگو کند:

He says he has a dentist's appointment tomorrow.
He says he has forgotten to arrange cover for his class.
He says he hates going to the dentist.

(این بخش استفاده از says در قالب Present simple را نشان می‌دهد.)

با این‌حال، به دلیل این‌که این داستان درباره گذشته است، ما صحبت‌های اوریل را به زمان گذشته هم بازگو کردیم. نوشتیم: He said سپس تمام ساختارهای زمانی بعد از این را، به یک ساختار عقب‌تر، در ماضی تبدیل کردیم:

He said he had a dentist appointment.
He said he hated going to the dentist.

دقت داشته باشید که:

I: I have a dentist’s appointment.

به He تبدیل می‌شود:

He said he had a dentist’s appointment.

همچنین، tomorrow به next day تغییر شکل پیدا می‌کند. اوریل گفت:

Will you teach my lesson tomorrow?

این جمله به این‌صورت بازگو خواهد شد:

He asked if she would teach his lesson the next day.

دقت داشته باشید که ترتیب کلمات (فاعل/فعل) در جمله تغییر می‌یابد. به‌طور مثال: Will you teach به If she would teach تغییر شکل می‌یابد.


کلمات ask و tell همراه با Infinitive +to + object می‌آید. (وقتی ما در مورد امر یا فرمان دادن شخصی به اشخاص دیگر صحبت می‌کنیم.): کلماتی مانند suggest و promise:

He suggested that they meet later.
He promised to be there on time.

 📎راه‌های دیگر برای بازگو کردن مکالمات:

در گفت و گوه‌ای محاوره‌ای، افراد معمولاً از حالت direct برای بازگو کردن استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، با عبارتی مانند be like:

He’s like ‘I have a dentist’s appointment tomorrow.’

یا عبارتی مانند go که بخصوص در زبان British English کاربرد بسیار دارد:

He goes ‘I have a dentist’s appointment tomorrow.’

که معمولاً چنین چیزهایی تدریس نمی‌شوند اما زبان آموزان با سطح علمی بالاتر، باید در این باره بدانند.

 

مدرس جایگزین شدن می‌تواند جالب باشد!

بسیاری از مدرسین از تدریس خود در کلاس دیگر مدرسان لذت می‌برند؛ زیرا می‌توانند بهترین ورژن خودشان باشند... و دانش آموزان هم از تنوع خوششان می‌آید!
اگر می‌خواهید کسی مدرس جایگزین برای شما باشد، می‌توانید به آن‌ها پیشنهاد بدهید که می‌توانند چه‌کارهایی انجام دهند. (دستور نه!)


 

 

 

 


نویسنده:

مترجم: یاسمین خوشه چین

امتیاز: 5 از 1 رای

تاریخ نشر: ۱۴۰۰/۱/۱۹ 4/8/2021 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/Verb-complementation

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture