Loading...
آدرس آموزشگاه کرج، رجایی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان ۱۲ ام شرقی، پلاک ۱۱۹ تلفن آموزشگاه 02634401060

آموزش حروف تعریف در انگلیسی (articles)

کلمه‌ی the در کنار a و an سه حروف تعریف Articles اسم (یا همان Article) انگلیسی را تشکیل می‌دهند. حروف تعریف اسم در آموزش حروف تعریف در انگلیسی برای ما فارسی‌زبانان کمی نامانوس است. به این دلیل که در فارسی به جز برای نشان دادن «نکره» بودن یک کلمه، جای دیگری حرف تعریف به کار نمی‌بریم. جهت مطالعه در مورد دوره های آموزش زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

1.    a/ an

A: What's this?
B: It's a photo of my daughter.

A: What do you do?
B: Jim's a doctor. Sally's an engineer.

A: How often do they have classes?
B: Three times a week.

 

2.    the

 

Can you close the window, please?
Can you check their address on the internet?
It's the best restaurant I know.

 

3.    a or the؟

Let's have a pizza. The pizzas are very good here.

 

 

4.    no article

Men are usually more interested in sports than women.
She's my mother's cousin. That's Tom's chair!
Jim goes to school by bus.

 

1.    از a/an در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

•    برای این که بگوییم هر چیزی چه است؟ یا برای بیان شغل افراد.
•    در عباراتی که تکرار را بیان می‌کنند.

2.    از the برای بیان موارد زیر استفاده می‌کنیم:

•    هنگامی که هم گوینده و هم شنونده می‌دانند که از چه چیز حرف زده می‌شود:

Close the window.   the one that is open.

•    وقتی از چیزی فقط یک عدد وجود دارد: the internet, the sun و مانند آن.
•    قبل از صفات تفضیلی: the biggest, the best و مانند آن.

3.    اغلب وقتی می‌خواهیم برای نخستین بار به چیزی یا کسی اشاره کنیم از a استفاده می‌کنیم و دفعات بعد از the استفاده می‌کنیم. زیرا, اکنون دیگر می‌دانیم در مورد چه چیز یا چه کس صحبت می‌شود.

4.    معمولاً در موارد زیر از the استفاده نمی‌کنیم:

•    هنگامی که در مورد افراد یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم:

Men are more interested in sports than women. (general)
The women in this class work harder than the men. (specific)

•    قبل از 's مالکیت:


She's my mother's cousin.   NOT   She's the my mother's cousin.

•    با موارد زیر هم the به کار نمی‌بریم:

meals: breakfast, lunch, dinner, etc.
places: work, school, college, bed, home, etc.
by+ transportation: go by car, travel by train, etc.

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

 

حروف تعریف (a/ an, the, no article)


a/ an

1.    I saw an old man with a dog.
2.    It's a nice house. She's a lawyer.
3.    What an awful day!
I have classes three times a week.

 

•    از a/ an برای اسامی قابل شمارش مفرد و در موارد زیر استفاده می‌کنیم:


1.    وقتی به چیزی یا کسی برای اولین بار اشاره می‌کنیم.
2.    وقتی می‌خواهیم چیزی را تعریف کنیم یا از شغل کسی حرف بزنیم.
3.    با کلمات بیان کننده تعجب نظیر !...
What.
4.    با عبارات بیان کننده تکرار.

 

The

1.    I saw an old man with a dog.
The dog was barking.
2.    My father opened the door.
The children are at school.
3.    The moon goes around the Earth.
4.    I'm going to the movies tonight.
It's the best restaurant in town.

 

آموزش حروف تعریف در انگلیسی از the در موارد زیر استفاده می‌کند:


1.    وقتی می‌خواهیم در مورد چیزی صحبت کنیم که قبلاً به آن اشاره کرده‌ایم.
2.    وقتی مشخص است که در مورد چه صحبت می‌کنید.
3.    وقتی فقط یک عدد از آن چیز وجود داشته باشد.
4.    با مکان‌هایی که در شهر وجود دارد مثل movies و theater.
5.    با صفات تفضیلی.


no article

1.    Women usually talk more than men.
Love is more important than money.
2.    She's not at home today.
I get back from work at 5:30.
3.    I never have breakfast.
See you next Friday.

 

در آموزش حروف تعریف در انگلیسی می‌آموزید در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم:


1.    وقتی می‌خواهیم از چیزی به طور کلی (با اسامی جمع و اسامی غیرقابل شمارش) صحبت کنیم. جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

I love flowers. (= flowers in general)
I love the flowers in my garden. (= the specific flowers in my garden).

2.    با برخی اسامی (مثل home, work, school) پس از at/ to/ from.


3.    پیش از غذاها، روزها و ماه‌ها.


4.    قبل از ترکیب next/ last+ day, week, etc.


ترجمه شده از 3 American-English File Student Book
 

آموزش حروف تعریف در انگلیسی

a/ an/ the, no article

 

1.My neighbor just bought a dog. The dog is an English bulldog.
He got into the car and drove to the courthouse.

2.Men are taller than women on average.
I don't like sports or classical music.
I stayed at home last weekend.

1.وقتی بخواهیم به چیزی یا کسی برای اولین بار اشاره کنیم یا بخواهیم در مورد این صحبت کنیم که شخصی چه کاری می‌کند و یا یک‌چیزی چه ماهیتی دارد از a/ an استفاده می‌کنیم.

2.زمانی که می‌خواهیم به طور کلی از اسامی جمع یا غیرقابل شمارش یا عباراتی نظیر عبارات زیر صحبت کنیم، از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم:

At home/ work, go home/ to bed, next/ last (week), etc.
 

مؤسسات (institutions)

My son is in high school.
They're building a new high school in my town.
He was sent to prison for two years.
My grandmother used to work in the prison as a nurse.

هنگامی که می‌خواهید درباره‌ی هدف معمول موسسه‌ای صحبت کنید همراه با کلماتی مثل .school, college, prison/ jail, church, etc از حرف تعریف استفاده نکنید. ب این حال, اگر می‌خواهید از ساختمان آن‌ها صحبت کنید، (استثناء: she's in the hospital) باید از a/ the استفاده کنید.

ویدیو های آموزش حروف تعریف در انگلیسی را در صفحه رسمی آپارات ما ببینید.

اسامی جغرافیایی

1.South Korea is in East Asia.

2.Macy's is one of the most famous department stores in the US.

3.Lake Maracaibo and Lake Titicaca are both in South America.

4.The Danube River flows into the Black Sea.

The Metropolitan Museum is located on Fifth Avenue in New York.

معمولاً در موارد زیر از the استفاده نمی‌کنیم:


1.    قبل از نام اکثر کشورها، قاره‌ها و مناطقی که در انتهای نامشان، نام کشور/ قاره قرار دارد مثل:

North America, South East Asia

همچنین قبل از نام جزایر، ایالات، استان‌ها، روستاها و شهرها. موارد استثناء، عبارتند از:

 The US, the UK, the United Kingdom, the Netherlands, the Czech Republic.

2.    قبل از اسامی جاده‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، پل‌ها، فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، استثناهایی هم وجود دارد مثل نام بزرگراه‌ها و جاده‌هایی که شماره دارند:

The Trans- Canada Highway, the 405.

3.    قبل از نام کوه‌ها و دریاچه‌ها.

معمولاً در موارد زیر از the استفاده می‌کنیم:

4.    قبل از نام رشته کوه‌ها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها، دریاها، کانال‌ها، بیابان‌ها و مجمع‌الجزایرها.

5.    قبل از نام تئاترها، هتل‌ها، موزه‌ها، گالری‌ها، ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی.

 

ترجمه شده از 4 American-English File Student Book
 


نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 4 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۲۲ 11/13/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/حروف-تعريف-Articles

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture