Loading...
دسته:
زیر دسته:
34آموزش زبان انگلیسی حرفه ای
33ضمایر فاعلی و افعال to be
32آموزش گرامر زبان انگلیسی
31کاملترین لیست افعال بی قاعده Irregular Verbs List
30لیست افعال انگلیسی
29اجازه, الزام و اجبار انگلیسی Permission Obligation Necessity
28حذف به قرینه Ellipsis Substitution
27مصدر, اسم مصدر و اسامی Nouns پرکاربرد انگلیسی
26قیود نشانگر احتمالات Distancing
25نحوه تاکید کردن Adding Emphasis
24مغایرت و مقایسه انگلیسی
23افعال حسی verbs of senses
22افعال کمکی Auxiliary verbs
21جملات سوالی Questions
20بيان عادات Used to
19آموزش زمان‌ گذشته انگلیسی
18ضمایر Pronouns
17نقل قول Reported Speech
16جملات مجهول Passive
15آموزش جملات شرطی در انگلیسی
14مشخص کننده زمان انگلیسی
13عبارات موصولی
12زمان حال کامل Present Perfect
11آموزش حروف تعریف در انگلیسی
10جمله با قید انگلیسی
9زمان آینده در انگلیسی
8صفات تفضیلی انگلیسی
7اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
6آموزش ضمایر مفعولی انگلیسی
5فعل زمان گذشته ساده انگلیسی
4حال استمراری در انگلیسی
3آموزش زمان حال ساده فعل (be)
2آموزش فعل امر، صفات و حروف تعریف
1whose در انگلیسی

جمله با قید انگلیسی (adverbs)

جمله با قید انگلیسی (adverbs), در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. جمله با قید انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد, اولین و مهم‌ترین کاربرد آنها دادن اطلاعات بیشتر درباره "فعل" است. علاوه بر فعل گاهی صفات را هم توصیف می‌کند و بر این اساس به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند. اطلاعات جامع بهترین کلاس های زبان انگلیسی را در اینجا بخوانید.

 

(ویژه مدرسین)

Drama in Istanbul!

Yesterday lsil asked her students to do some drama. She uses drama with her students about once every two or three weeks. She often gives them short extracts from plays and they have to decide things about the scene – who the speakers are, how they feel. How they say their lines, etc. Then they prepare their scenes in pairs and groups. Her students were working happily and productively, though some of them were working more slowly than the others. One of her students called her over in a loud voice. ‘Miss,’ he said enthusiastically, ‘I like doing drama very much.’ Her students often tell her things like that!
Later, when they had practiced their scenes, the students stood up in pairs and small groups and acted them out in front of the rest of the class. It was truly enjoyable. Late that evening as she sat on the ferry taking her back over the Bosphorus to the other side of lstanbul.” Isil wondered whether she could plan a workshop about drama for an international teachers’ conference that she wants to go to. She has never spoken at a conference before, but she could possibly practice on her colleagues at school.

 

نویسنده: Jeremy Harmer
مترجم: یاسمین خوشه چین

 

نکته: تیترها و اعداد سبز رنگ (در حال حاضر در دست ترجمه است) نشانگر مباحث تدریس نشده‌ای هستند که برای مطالعه  آن بخش‌ها، باید به مبحث مورد نظر رجوع شود.

 

قید چیست؟

قیدها، فعل‌ها را توصیف می‌کنند. آن‌ها می‌توانند بگویند چه طور، چه زمان و کجا یک فعل به وقوع می‌پیوندد. در داستان ایسیل، قیدهای یک کلمه‌ای عبارتند از:

Yesterday,happily,later,productively,enthusiastically,truly,never.

ما همچنین می‌توانیم عبارت‌های قیدی Adverbial phrases بسازیم. (زمانی که دو یا چند کلمه گرد هم آمده و عبارتی را می‌سازند که هم معنی قیود یک کلمه‌ای باشد.) مانند:

Once every two or three weeks/ infront of the rest of the class/ back over the Bosphorus at a conference.

قیدهای حالت Adverbs of manner چگونگی وقوع یک چیز را توصیف می‌کنند:

Her students were working happily and productively,/ called her in a loud voice.

قیدهای مکان Adverbs of place مکان وقوع یک اتفاق را توصیف می‌کنند.

Acted out their scenes infront of the class, /sat on the ferry.

قیدهای زمان Adverbs of time در مورد زمان وقوع یک اتفاق صحبت می‌کنند.

Yesterday Isil asked her students… / later / when they had practiced their scenes…

قیدهای تکرار Frequency adverbs تکرر یک واقعه را بیان می‌کنند.

She often gives them…. / She has never spoken at a conference. / She uses drama with her students ince every two or three weeks.

قیدهای *اطمینان Adverbs of certainty، اطمینان ما از وقوع یک اتفاق را توضیح می‌دهند.

She could possibly practice.

قیدهای مقدار Adverbs of degree، به ما از مقدار می‌گویند.

I like doing drama very much.

برخی کلمات مانند late می‌توانند هم (صفت) باشند و هم (فعل). به این موضوع در بخش ۱۵ بیشتر پرداخته می‌شود.

چگونه قیدهای یک کلمه‌ای بسازیم؟

می‌توانیم با اضافه کردن ly- به برخی صفت‌ها، قیدهای یک کلمه‌ای بسازیم.

(Productive => Productively)


اگر صفت‌ها، به y- ختم می‌شدند، حرف i را جایگزین آن کرده و سپس ly- را به آن اضافه می‌کنیم.

(Happy => Happily)

اگر صفتی به ic- ختم می‌شد، معمولاً (نه همیشه) ally- را به انتهای آن اضافه می‌کنیم.

(Enthusiastic=> Enthusiastically)

اگر صفت‌ها به e- ختم می‌شدند، معمولاً (نه همیشه) e- آخر را حذف می‌کنیم؛ اما اگر به le- ختم شدند، همیشه e- آخر را به y- تبدیل می‌کنیم.

(Possible =>Possibly)

زمانی که می‌خواهیم کارکرد چند نفر را با هم مقایسه کنیم، معمولاً از more استفاده می‌کنیم.

Some of them were working more slowly than others.

 

Introducing adverbs

 

قیدها در کجای یک جمله قرار می‌گیرند؟

برخی از فعل‌ها را می‌توانیم در اول جمله:

Yesterday Isil asked her students…

یا در وسط جمله:

She often gives them short extracts…

و یا حتی در انتهای جمله باشند:

… She could possibly practice….at school.

معمولاً، از یک قید، بین فعل و مفعول آن استفاده نمی‌کنیم. می‌گوییم:

I like doing drama very much. ✔️
I like very much doing drama.

قیدهای مکان و حالت، معمولاً آخر جمله قرار می‌گیرند و نه در وسط:

Her students were working happily and enthusiastically
She could plan… for an international teachers' conference.

قیدهای زمان، معمولاً در وسط جمله قرار نمی‌گیرند.

قیدهای تکرار، معمولاً در وسط جملات هستند.

She often gives them…./ She had never spoken…

و دقیقاً قبل از افعال Lexical و بعد از افعال Auxiliary می‌آیند.

برخی اوقات می‌توانیم usually, normally, often, frequently, sometimes و occasionally را در اول جمله‌مان استفاده کنیم:

Occasionally, Isil goes on holiday to Bodrum.

اما اغلب، با always, ever, never, rarely, seldom نمی‌توان این کار را انجام داد.

📎ایده‌های تدریس؛ قیدها:

ما معمولاً قیدهای تکرار را با نشان دادن این نمودارهایی از تکرر انجام کارها توسط مردم آموزش می‌دهیم و سپس از زبان آموزان می‌خواهیم جملات این چنین بسازند:

She often goes to the cinema on Fridays.

می‌توانیم قیدهای حالت را با نشان دادن یک Play script کوتاه به دانش آموزانمان آموزش دهیم. آن‌ها باید تصمیم بگیرند که گویندگان چطور باید دیالوگ‌های خود را بگویند. مثلاً:

Angrily, sadly, happily, etc.

زمانی که دانش آموزان در حال بازی کردن نقش‌های خود هستند، می‌توانیم به صورت مخفیانه یک قید به آن‌ها بدهیم. دیگر دانش آموزان باید حدس بزنند که آن‌ها در حال بازی کردن حالت چه قیدی هستند:

(Passionately,in a board manner,enthusiastically)

به مثال‌هایی از تدریس قیدها در بخش ۷ پرداخته‌ایم.

 

نمایش بازی کردن در کلاس:

انجام نمایش برای تکرار دوباره و دوباره برخی عبارات توسط دانش آموزان بسیار خوب است. (در اجرا و در مرحله تمرین کردن) همچنین می‌توانیم با استفاده از Stress کلمات (بخش ۲۶) و Intonation جملات (بخش ۲۷)، از نمایش برای یاد دادن صحبت کردن و نقش بازی کردن به دانش آموزان استفاده کنیم که زبان انگلیسی، فوق‌العاده به نظر برسد و حتی بیش از حد انگیزه بخش باشد. ما به استفاده کردن صحیح از ترفند «نمایش» در (بخش ۶۴) نگاهی می‌اندازیم.

 

 

نویسنده: American-English File
مترجم: رؤیا کریمی جنابی

 

(adverbs (manner and modifier

adverbs of manner

They drive dangerously.
 He dresses fashionably.
She eats very quickly.
I work hard.
We speak English well.

 

•    از قید حالت (adverb of manner) برای این استفاده می‌کنیم که نحوه‌ی انجام دادن کارهای افراد را بیان کنیم.

•    این قیود معمولاً در جمله با قید انگلیسی بعد از فعل قرار می‌گیرند:

I speak English very well.     NOT     I speak very well English.

spelling adverb adjective
+  -ly slowly
quickly
badly
carefully
slow
quick
bad
careful
consonant+ y > -ily happily
easily
happy
easy
Le > -ly possibly possible
irregular well
fast
hard
good
fast
hard

 

•    تفاوت بین صفات و قیود را به خاطر بسپارید:

I' m a careful driver (careful is an adjective. It describes the noun, driver).
I drive carefully (carefully is an adverb. It describes the verb, drive).

 

modifying adverbs: very, really, etc.

It isn't very expensive.
She drives incredibly fast.
They speak really slowly.

 

•    از این قیود در جمله با قید انگلیسی برای توضیح و تعریف صفات و سایر قیدها استفاده می‌کنیم.
•    آن‌ها همیشه قبل از صفت یا قید می‌آیند.

کلماتی که به –ly ختم می‌شوند
تمام کلماتی که به ly ختم می‌شوند، قید نیستند مانند friendly که یک صفت است:


He's a friendly person.

 

 

 

ترجمه شده از 1 American-English File Student Book

انواع قید در انگلیسی

Position of adverbs and adverbial phrases

 

 1.    He walks very slowly. I speak five languages fluently. The driver was seriously injured in the accident.
 2.    I hardly ever have time for breakfast. Liam's always late for work. I would never have thought you were 40.
 3.    My parents will be here in half an hour. It rained all day yesterday.
 4.    I'm nearly finished. We're incredibly tired. My husband works a lot, but he doesn't earn much.
 5.    Unfortunately, the package never arrived. Ideally, we should leave here at 10:00.

 


جمله با قید انگلیسی به توصیف یک عمل (مثل he walks slowly) می‌پردازند یا اینکه صفات و قیود (it's incredibly expensive, he works very hard) را تعریف می‌کنند. قیدها می‌توانند یک کلمه‌ای (مثل often) باشند و یا به صورت یک عبارت (مثل once a week) باشند.


1.    قید حالت (adverbs of manner): به توصیف این می‌پردازد که افراد کاری را به چه صورت انجام می‌دهند. این قیود معمولاً بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار می‌گیرند. معمولاً با افعال مجهول یعنی قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی در وسط جمله قرار می‌گیرند.

2.    قید تکرار (adverbs of frequency): قبل از فعل اصلی و بعد از فعل be قرار می‌گیرد:

•    برای تأکید بیشتر قیدهایی مثل sometimes, usually, and normally را می‌توان در ابتدای جمله یا عبارت فعلی هم قرار داد.
•    اگر دو فعل کمکی داشته باشیم، قید بعد از فعل کمکی اول قرار می‌گیرد.

3.    قید زمان و مکان (adverbs of time and place): معمولاً در انتهای جمله یا عبارات قرار می‌گیرند. قید مکان معمولا قبل از قید زمان می‌آید:

My parents will be here in half an hour.    NOT   my parents will be in half an hour here.

4.    قید مقدار (adverbs of degree): به توصیف این می‌پردازد که هر کاری تا چه اندازه و چه مقدار انجام شده است یا آن که صفات را تعریف می‌کند.

•    extremely, incredibly, very, etc. با صفات و قیود به کار می‌روند و قبل از آن‌ها قرار می‌گیرند.
•    a lot and much اغلب با فعل به کار می‌روند و بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار می‌گیرند.
•    a little/ a little bit را می‌توان با صفت و قید به کار برد:

I'm a little tired. We rested a little bet after the flight.

5.    comment adverbs (عقیده‌ی گوینده را بیان می‌کند): معمولاً در ابتدای عبارات و جملات قرار می‌گیرد. انواع دیگر این قیود عبارتند از:

luckily, basically, clearly, obviously, apparently, eventually, etc.

قبل از یادگیری سایر انواع قید انگلیسی صفحه اینستاگرام ما را با یک کلیک دنبال کنید.

 

قیود دیگر

سایر قیود بیشتر در وسط جمله می‌آیند. مثل:

I just need ten more minutes. She didn't even say goodbye. She'll probably come in the end.

 

 

American-English File Student Book 4 ترجمه شده از

 


Refrence:

نویسنده:

مترجم: رؤیا کریمی جنابی

امتیاز: 5 از 9 رای

تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۸/۱۶ 11/7/2019 12:00:00 AM https://khazaelischool.com/articles/قیدها-Adverbs

Publisher Logo
تهیه شده در: مدرسه زبان خزائلی

We hope this article has been helpful

Would you like to rate this article?

دیدگاه شما:


نام کامل
ایمیل(نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
متن پیام

کد زیر را وارد کنید
Captcha Picture